Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden målene vi setter oss er det som gir oss en kurs å styre mot og motiverer oss til å yte den innsatsen som er nødvendig for å nå målet er alle mål vi setter oss viktig. Dette gjelder spesielt for salgsmålet.

Innholdsfortegnelse

Hva er et salgsmål?

Med salgsmål menes:

“En angivelse av hvor stort salget i planleggingsperioden kommer til å bli, målt i kroner, antall kunder og antall solgte enheter”

Vi kan dermed definere et salgsmål som:

“En angivelse av størrelsen på ønskede inntekter i planleggingsperioden”

Hvorfor salgsmål?

Siden salgsmålet angir hvor store inntekter selskapet kan forvente å få i en planleggingsperiode er salgsmålet kanskje det viktigste enkeltmålet til et selskap. Dette fordi salgsmålet setter den øvre rammen for hvor store kostnader selskapet kan tillate seg i en planleggingsperiode uten å gå med underskudd.

Salgsmålet er også viktig for den enkelte selger da salgsmålet angir hva selskapet forventer av selgeren i planleggingsperioden. Salgsmålene påvirker derfor såvel  motivasjonen til den enkelte selger som selskapets forventninger om fremtidige inntekter.

Selskapets og selgerens salgsmål

Når vi snakker om salgmål må vi skille mellom:

  1. Selgerens salgsmål – en angivelse av hvilke salgs prestasjoner og resultater som forventes av den enkelte selger.
  2. Salgsorganisasjonens salgsmål – er i praksis summen av alle selgernes salgsmål og angir hvilke totale salgsinntekter salgsorganisasjonen forventer å få i planleggingsperioden.

Hvordan sette et salgsmål?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.