Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

forvaltning

Hva er forvaltning?

Forvaltning betyr styring eller administrasjon.

Den offentlige forvaltningen omfatter all forvaltningsvirksomhet som utøves av statelige, fylkes-kommunale og kommunale organer. Forvaltningen kalles også administrasjon og byråkrati.

Den offentlig forvaltningen består av en mengde institusjoner som har lovgivende, rettslige og utøvede myndighet over andre aktører og enheter på gitte områder.


Forvaltningsvirksomhet

Med forvaltningsvirksomhet menes:

All offentlig myndighetsutøvelse som ikke er dømmende virksomhet eller formell lovgivning.

Dette kan uttrykkes slik:

    Offentlig myndighetsutøvelse
–  Formell lovgivning
–  Dømmende virksomhet
 = Forrvaltningsvirksomhet

Forvaltningens oppgave

Forvaltningens viktigste oppgave er:

å iverksette de politiske mål som de folkevalgte stiller opp gjennom Stortinget.

Forvaltningsnivåer og konstitusjon

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss