Domene og webhotell fra OnNet.no

En trend er det viktigste enkeltkonseptet i en teknisk analyse, og brukes til å definere den generelle retningen til en aksjekurs for en  tidsperiode. Dette gjøres ved å fremstille aksjekursens utvikling i et diagram, enten på frihånd eller med bruk av mer kompliserte matematiske beregninger. Figuren under viser et eksempel på en trend.

Trend
Figur: Et eksempel på en trend

Hva er en trend?

En trend er:

når aksjekursen opplever en klar og vedvarende oppgang eller nedgang.

Trenden konstruerer vi ved å gjennomføre en tidsrekkeanalyse. En kvantitativ metode hvor vi studerer den historiske utviklingen over en periode for å finne det underliggende mønstre som gjør at vi kan forlenge trenden inn i fremtiden. Ved bruk av ulike statistiske metoder prøver vi å fjerne tilfeldige variasjoner for å komme frem til en signifikant trend. Det vil si et resultat som ikke skyldes tilfeldigheter.

Mønstret vi studerer i en tidsrekkeanalyse er linære og eksponensielle trender, sesongvariasjoner, konjunkurvariasjoner og korrelasjon mellom naboverdier, sett i forhold til det generelle nivået.

Hvorfor er det viktig å identifisere trender?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss