Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 20 artikler om Konkurransefortrinn

Salg og distribusjon
Photo by Artem Beliaikin

Salg og distribusjon kan også brukes som et varig konkurransefortrinn. Salg- og distribusjon som konkurransefortrinn dreier seg om:

“Å blokkere konkurrentene ute fra dominerende salgs- og distribusjonskanaler”

Dette er en mye brukt strategi i mange bransjer, f.eks. i dagligvarebransjen hvor det er 3-4 kjedesamarbeid som står for 99% av alt salg og distribusjon av dagligvarer i Norge.

Klarer man å skape slike salgs- og distribusjonskanaler, hvor vi kan blokkere ut konkurrerende produkter har vi et unikt konkurransefortrinn vis a vis våre konkurrenter. I få dette til i praksis er imidlertid både tidkrevende, kostbart og risikofylt. Risikofylt fordi vi risikerer at myndighetene griper inn fordi nettverket hemmer fri-konkurranse i markedet. 

Enerettsavtaler

Når dette er sagt må vi samtidig legge til at salg og distribusjon som konkurransefortrinn ikke bare er begrenset til store dominerende markedsaktører. Selv små håndverkbedrifter kan sikre seg varige konkurransefortrinn knyttet til salg- og distribusjon av bestemte produkter og/eller tjenester. Den enkleste formen for slike konkurransefortrinn er å få agenturet for Norge for et ettertraktet produkt eller merke. Klarer virksomheten å få et agentur for et attraktivt merke eller produkt, er virksomheten sikret at alle konkurrenter alltid må gå igjennom dem for å kjøpe disse produktene eller tjenestene. Noe som gir virksomheten store varige konkurransefortrinn. Fortrinnet varer så lenge agenturavtalen gjelder.

Du leser nå artikkelserien: Konkurransefortrinn

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Business Intelligence (BI)Omdømme (Corporate branding) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Konkurransefortrinn
 • Grunnlaget for valg av konkurransefortrinn og konkurrentstrategi
 • Ressurs og ressursforvaltning
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • Ressursanalyse og evneanalyse
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Miles og Snows generiske forretningsstrategier
 • Porters generiske konkurrentstrategier
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Teknologiske fortrinn som konkurransefortrinn
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Verdiskapning som konkurransefortrinn
 • Business Intelligence (BI)
 • Salg og distribusjon som konkurransefortrinn
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.