Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Etter at vi har gjennomført en holistisk situasjonsanalyse for å identifisere nå-situasjonen til virksomhetens vil vi vite hvilke muligheter og trusler som finnes i markedssystemet (eksterne forhold vi selv ikke kan påvirke). Samt hvilke sterke og svake sider vi har internt i vår egen organisasjon (organisasjons- og IKT-system).

For å avgjøre hvilke muligheter vi bør prøve å utnytte og hvordan vi bør gå frem for å eliminere farene må vi koble disse mulighetene og farene mot organisasjonens sterke og svake sider for å finne den beste helhetlige løsningen, hvor vi bruker våre sterke sider og reduserer våre svake sider til å utnytte mulighetene og styre unna farene vi ser i horisonten.

Finn alle potensielle løsninger

Start denne prosessen ved å liste opp alle potensielle løsninger på problemet. Tenk helhetlig og legg til grunn flest mulig perspektiv for å få frem flest mulig potensielle løsninger. Ikke prøv å vurder løsningene i denne fasen. Målet er å få til en “brainstorming” for å få tømt hjernen for alle potensielle løsninger.


Simuler resultatene beslutningalternativene gir

Når vi har full oversikt over potensielle løsninger går vi over til å vurdere løsningsforslagene, også kalt beslutningsalternativer. Vi starter her med å simulere hva som skjer hvis vi velger dette beslutningsalternativet i forhold til ett annet.

Vurder beslutningsalternativene opp mot forretningsplanen

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.