Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Det 21. århundre er en ny æra. Det har fått navnet æraen for teknologi og teknologisk utvikling. Mange nye oppdagelser har blitt gjort, og mange nye teknologier har blitt oppfunnet. Mesteparten av teknologiene utvikles for å gjøre livene våre enklere, for å hjelpe oss med å oppdage nye ting, eller brukes på tvers av sektorer med små endringer.

En av de mest interessante oppfinnelsene det siste tiåret er Virtual Reality, ofte kalt VR, og Augmented Reality, ofte kalt for AR. Disse to oppfinnelsene er en kombinasjon av både hardware- og programvareutvikling, og er svært effektive på mange områder.

Gamblingbransjen er en av verdens aller største bransjer, og er også den som er mest hungrig på innovasjon og å fornye seg. De har trykket VR og AR til sitt bryst, og mange har integrert VR- og AR-programvare i plattformene sine. De nye teknologiske framskrittene gir spillerne en mer realistisk spillopplevelse, og en helt ny tilnærming for bransjen som helhet. De beste casino på nett har implementert egne VR-casino hvor man kan “gå rundt” i casinoet og sette seg ned ved forskjellige spill, og også kommunisere med andre spillere rundt seg.

Både hardwaren og programvaren passer for nesten hvilken som helst bransje. Både helsevesen, utdannelse, media og underholdning bruker aktivt begge deler, og også både VR og AR. Det gjør visualiseringsprosessen langt mer levende og enkel enn før. Den globale etterspørselen etter produkter som dette øker i hurtig tempo.

Det forventes at etterspørselen vil nå toppen innen 2027. På det tidspunktet vil etterspørselen etter hardwareprodukter være svært høy, og den totale omsetningen til VR- og AR-bransjen forventes å overstige $2 milliarder. I dag beregnes det globale VR- og AR-markedet til å være på rundt $17 millioner. Det forventes også at markedsprisen vil se en økning på rundt 86 % i løpet av de neste sju årene.

Det finnes noen land som benytter seg av dette mer aktivt enn andre. Nord-Amerika er utvilsomt en av de største bidragsyterne, og etterspørselen økte betydelig i 2019. Dette kan blant annet skyldes at det finnes mange gamere i landet. USA er en av de største aktørene på det nord-amerikanske VR- og AR-markedet. På samme tid er Europa litt avventende. Etterspørselen eksisterer uten tvil, men den har ikke vokst på langt nær like mye de siste årene. Det virker ikke sannsynlig at Europa vil bidra til noen stor vekst i de kommende årene heller.

Det er altså Nord-Amerika og Asia som vil være vekstområdene framover. Kina og India forventes å adoptere mesteparten av løsningene under VR- og AR-plattformen i nærmeste framtid. Midt-Østen forventes å ligge på samme nivå som Europa, altså ingen stor vekst her med det første.

Så, mens VR- og AR-hardwaren ikke er så attraktive i Europa og Midt-Østen, så er programvaren svært attraktiv i Afrika, Asia og Nord-Amerika. Hvis du synes det høres rart ut, så skyldes det at media- og underholdningsbransjen vokser raskt her. Dermed forventes det en økt etterspørsel fra forbrukere i disse landene. Dette, kombinert med hurtig utvikling av nye gadgets, nye spill og nye applikasjoner, er hovedgrunnen til at etterspørselen etter VR og AR vokser.

Innen gaming, helsevesen og media forventes det at bransjene etter hvert går over i “automotive”-modus, altså at de er nødt til å ta i bruk programvaren før eller senere for å henge med i tiden. Den nevnte tidsperioden fram til 2027 virker realistisk i så måte, mens den forventede omsetningen kan ende opp med å være lavere enn angitt.

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.