Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på):

  1. Analytiske perspektiv (positivisme) – virkeligheten stueres etter objektive kriterier. Vi benytter oss her av hypotese-deduktive studier.
  2. Aktør perspektivet (hermeneutikk) – virkeligheten studeres etter subjektive kriterier. Vi benytter oss her av induktive studier.
  3. System perspektiv – virkeligheten ses på som et system (induktive og deduktive. Her benytter vi oss av såvel deduktive som induktive studier.

Forskjellen mellom perspektivene kan sammenfattes slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg