Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på):

  1. Analytiske perspektiv – virkeligheten stueres etter objektive kriterier (hypotese-deduktive studier)
  2. Aktør perspektivet – virkeligheten studeres etter subjektive kriterier (induktive studier)
  3. System perspektiv – virkeligheten ses på som et system (induktive og deduktive studier)

Forskjellen mellom perspektivene kan sammenfattes slik:

Det analytiske perspektiv (positivisme)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg