Lightspeed webhotell

Gordon strategien for konfliktløsning er utviklet for konflikter i hjemmet, mellom foreldre og barn, men denne konfliktløsning metoden er også nyttig i andre sammenhenger.

Alle skal lære å snakke om konflikter og finne løsninger som ivaretar alle parters behov

Måten konflikten løses på er ofte vel så viktig som selve løsningen.

Tre strategier:

  1. Vinne – tape: den ene parten vinner, den andre taper
  2. Tape – vinne: den ene parten taper, den andre vinner
  3. Vinne-vinne: begge parter vinner

Vinne-vinne-strategien bør brukes mest mulig.

Eksempel:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg