Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 26 artikler om Key Account Management

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Ikke alle virksomheter har ressurser eller vilje til å drive Key Account Managment. I noen bransjer er selv den største kunden ikke kompleks nok til at full Key Account Managment er nødvendig. I slike tilfeller må vi ty til Key Account Managment “lite”. Det vil si en forenklet utgave av fullversjonen av Key Account Managment.

I prinsippet gjelder de samme prinsippene for “Key Account Managment Light” som for “Key Account Managment”, men med noen begrensinger:

 • Mengden tid en KAM har å bruke på hver enkelt kunde kan være mindre enn det «idealet» skulle tilsi.
 • De tilgjengelige ressursene er kanskje ikke nok til å samhandle med kunden slik som en vanlig Key Account Manager gjør.
 • Det er mulig kunden ikke trenger eller tillater en relasjon utover en tradisjonell “kjøper-selger” relasjon.
 • Fullstendige kundeanalyser og samkjørt planlegging en Key Account Managment oppfølgingen kan i enkelte tilfeller være for mye eller urealistisk.
 • Evnen til å tilpasse verdiforslaget til hver enkelt kunde kan være for vanskelig eller for risikofylt for virksomheten i enkelte tilfeller.

 

Du leser nå artikkelserien: Key Account Management

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Key Account Management (KAM)Key Account Manager >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Key Account Management (KAM)
 • Key Account Managment “light”
 • Key Account Manager
 • Krav til en Key Account Manager
 • Organisering av Key Account Management funksjonen
 • Nettverk og relasjon
 • Kunderelasjon
 • Relasjonsbygging
 • Nettverksbygging
 • Relasjonskvalitet, relasjonsverdi og relasjonstyrke
 • Kundetilfredshet
 • Kundelojalitet
 • Hvorfor er kundelojalitet viktig?
 • Hva skaper kundelojalitet?
 • Hvilken sammenheng er det mellom kunde- og medarbeiderlojalitet?
 • Loyalty Model Groupings – en kundelojalitet modell
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Key Account Managment prosessen (KAM-prosessen)
 • ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)
 • Valg og prioritering av nøkkelkunder (A-kundene)
 • Nøkkelkundeanalyse
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Utvikle nøkkelkundemål
 • Sikre interne ressurser
 • Nøkkelkundestrategi (plan)
 • Handlingsplan (aktivitets- og tiltaksplan) for nøkkelkunder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.