Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er samfunnsosialisering?

Med samfunnsosialisering menes:

“den livslange sosialiseringprosessen som gjør det kulturløse, identitetløse og biografiløse barnet til gode samfunnsborgere”

Samfunnsosialisering omfatter den sosialiseringen vi får fra macrosystemet vi inngår i. Mens primærsosialiseringen er sosialiseringen vi lærer fra våre foreldre, familie, venner og kolleger, omfatter samfunnsosialiseringen den sekundærsosialiseringen vi alle går igjennom som medlem av en bestemt kultur, med bestemte sub-kulturer, sosiale klasser, referansegrupper, normer, artifakter og rolleforventninger.

Samfunnsosialisering handler i stor grad om overføring av kunnskap, verdier, normer og holdninger. Det tradisjonelle perspektivet er at det skjer en kulturoverføring fra voksne til unge.

Sosialiseringen i et moderne samfunn

I en tid hvor samfunnsendringene skjer stadig raskere, endrer også sosialiseringprosessen seg stadig raskere og oftere. En rekke av de tidligere familiefunksjonene er i dag overtatt av det offentlige, og de erfaringene foreldregenerasjonen selv har gjort gjennom årene, er ikke alltid viktige i forhold til det samfunnet barna møter.

Generasjonkløftene øker

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss