Domene og webhotell fra OnNet.no

Den universelle metoden for konfliktløsning er en metode for konfliktløsning som kan brukes for å løse mange typer konflikter. Metoden bygger på lærdommen og virkemidlene som gjerne omtales i litteraturen som den human-resource-rammen.

Modell

Den universelle metoden for konfliktløsing er en metode som består av følgende logiske steg:

 • Definer problemet (“nå situasjonen”).
 • Bli enig om målet (“ønsket situasjon”).
 • Få partene til å foreslå mulige løsninger
 • Vurder løsningsforslagene
 • Velg en løsning
 • Sett planen (løsningen) ut i livet
 • Følg opp med en vurdering og kontroll av resultatet

Forutsetninger

For at denne metoden for konfliktløsning skal kunne fungere er det noen forutsetninger som må være på plass. Disse er:

 • Partene må være enig at dette er et problem som skaper en konflikt
 • Partene må være villig til å løse konflikten på en konstruktiv måte
 • Partene må være løsningsorienterte (villig til å samarbeide for å løse problemet)
 • Partene må være villig til inngå kompromiss for å komme frem til en løsning begge parter kan akseptere

Likeledes bør partene være enige om et felles sett spilleregler som de skal følge for å sørge for at konflikthåndteringen ikke skal eskalere konflikten. F.eks. at man skal vise forståelse og respekt for hverandres meninger og ikke avbryte den andre.

1. Definisjon av problemet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.