Domene og webhotell fra OnNet.no

Læring og vekst perspektivet er et av perspektivene i systemet til Holistisk Systemledelse. 

Læring- og vekstperspektivet

Læring- og vekstperspektivet skal gi svar på følgende spørsmål:

Hvordan lærer virksomheten av sine handlinger og hvordan bruker virksomheten denne lærdommen til å tilpasse seg stadig hurtigere endringer i markedet og hos kunden, og til å stadig forbedre og fornye seg slik at de oppnår fremtidig vekst?

Læring- og vekstperspektivet går på tvers av de øvrige perspektivene i systemet til Holistisk Systemledelse. Dette ved at perspektivet tilfører virksomheten en ny dimensjon som tar for seg hvordan virksomheten lærer av det de gjør og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst på. Dette er prøvd illustrert i modellen under.

Læring- og vekstperspektivet

Skal motivere og bringe ny viten til systemet

Læring- og vekstperspektivets formål er:

å motivere og bringe ny viten gjennom læring til de øvrige perspektivene i systemet til virksomheten.

Nøkkelordene i denne definisjonen er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.