Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Læring og vekst perspektivet er et av perspektivene i systemet til Holistisk Systemledelse. 

Læring- og vekstperspektivet

Læring- og vekstperspektivet skal gi svar på følgende spørsmål:

Hvordan lærer virksomheten av sine handlinger og hvordan bruker virksomheten denne lærdommen til å tilpasse seg stadig hurtigere endringer i markedet og hos kunden, og til å stadig forbedre og fornye seg slik at de oppnår fremtidig vekst?

Læring- og vekstperspektivet går på tvers av de øvrige perspektivene i systemet til Holistisk Systemledelse. Dette ved at perspektivet tilfører virksomheten en ny dimensjon som tar for seg hvordan virksomheten lærer av det de gjør og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst på. Dette er prøvd illustrert i modellen under.

Læring- og vekstperspektivet

Skal motivere og bringe ny viten til systemet

Læring- og vekstperspektivets formål er:

å motivere og bringe ny viten gjennom læring til de øvrige perspektivene i systemet til virksomheten.

Nøkkelordene i denne definisjonen er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss