Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hvilke resultater et virtuelt team eller en virtuell organisasjon er istand til å skape er avhengig av hvor god den virtuelle samhandlingen i teamet er. Jo bedre den virtuelle samhandlingen er, jo bedre blir resultatet. Hva som skaper god samhandling står derfor sentralt i all virtuell organisering.

Hva er virtuell samhandling?

Virtuell samhandling vil si “samhandling” over digitale flater. Med samhandling menes samspill eller vekselvirkning mellom to eller flere aktører som er i aktivitet med hverandre. Samhandlingen skjer mellom, og på tvers av, ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter,  profesjoner og individer. At denne samhandlingen er virtuell vil si at samhandlingen muliggjør ved bruk av IKT-verktøy (teknologi). 


Hva skaper virtuell samhandling?

For å skape virtuell samhandling kreves det en god integrasjon mellom fire ulike faktorer:

  1. Informasjonsstrukturen (IKT-løsningene)
  2. Organisasjonsstrukturen
  3. Organisasjonskulturen
  4. Tillit

Mangler en av disse forholdene vil god virtuell samhandling ikke oppstå (se modellen under).

virtuell samhandling
Kilde: Magma, Virtuell samhandling – Når kaffepausen blir elektronisk – https://www.magma.no/virtuell-samhandling-nar-kaffepausen-blir-elektronisk

Informasjonsstruktur (IKT-løsningene)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss