Kategori: Aksjer og verdipapirer

Her lærer du alt du trenger å vite om aksjer og verdipapirer. Artiklene utgjør også pensum til “Aksjeskolen“.

Ønsker du å lese artiklene som en lærebok anbefaler vi at du leser våre artikkelserier istedenfor.

Til høyre finner du hvilke under-kategorier som finnes til denne hovedkategorien. Under finner du hvilke artikler som inngår i disse artikkel kategoriene.

alternativkostnad

Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet

Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler i om Verdsettelse av nettsted

Denne artikkelen er del 21 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

Denne artikkelen er del 15 av 19 artikler i om Kostander

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Å beregne verdi utfra alternativkost betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte.

Les mer
Kursstabilisering

Kursstabilisering

Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler i om Emisjon

Kursstabilisering er når tilrettelegger kjøper aksjer på nærmere angitte vilkår i en periode i etterkant av en børsnotering eller emisjon dersom kursen på aksjene synker i denne perioden for å opprettholde aksjekursen.

Les mer
warrants

Warrants

Denne artikkelen er del 12 av 13 artikler i om Opsjoner

Warrants er et derivat som ligner på opsjoner, og som er egnet å handle for privatpersoner. Warrants utstedes av en bank, som oftest med en aksje som underliggende vare

Les mer
aksjeflipping

Aksjeflipping

Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler i om IPO

Med ”aksjeflipping” menes situasjonen der investorer som har blitt allokert aksjer i noteringsprosessen, umiddelbart selger disse så fort selskapet er blitt notert i markedet.

Les mer
man in black suit jacket

Hvorfor IPO (børsnotering)?

Denne artikkelen er del 2 av 5 artikler i om IPO

De fleste selskaper velger å bli børsnotert for å gjøre det enklere for selskapet å få tilgang til ny kapital gjennom en offentlig emisjon hvor allmenheten kan begynne å kjøpe aksjer i selskapet for første gang.

Les mer