Fullspektrumsmodellen

Fullspektrumsmodellen er en modell for ledelse over hele spekteret fra la-det-skure ledelse til transformasjonsledelse

Karismatisk ledelse

Karismatiske ledere handler på utradisjonelle måter som har karismatisk effekt på etterfølgerne.

Transformasjonsledelsens fire dimensjoner (4-I`er)

Transformasjonsledelse er en ledelsesteori som fokuserer på fire dimensjoner (4-I`er) som en leder må beherske og kontinuerlig jobbe med å forbedre for å bli...