Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er informasjonsdeling?

Når vi snakker om informasjonsdeling mener vi:

“Hvordan informasjon deles internt og eksternt med andre interessenter”

Informasjon er på sitt laveste nivå data som enten kan være primær- eller sekundærdata. Etter hvert som disse dataene blir bearbeidet og forstått blir den omformulert til akkumulert informasjon og kunnskap og etter hvert til viten som er det høyeste informasjonsnivået.

Informasjonsdeling går dermed ut på å avgjøre hvordan vi ønsker at informasjon på disse nivåene skal bli samlet inn, kodet, organisert, analysert, tolket, forstått og delt mellom interessentene. Med interessenter menes alle som kan ha interesse av å få tilgang til denne informasjonen. Dette vil være organisasjoner, grupper og individer både internt og eksternt i organisasjonen.

Hvorfor er informasjonsdeling viktig?

God informasjonsdeling er ekstremt viktig i enhver organisasjon og på alle nivåer i organisasjonen av en enkel grunn:

“Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på!”

Ønsker man å treffe gode beslutninger trenger man informasjon som reduserer entropien (usikkerheten) i beslutningssituasjonen. Noe som krever at selskapet har et informasjonssystem i kombinasjon med en organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som legger opp til og sikrer god informasjonsdeling på tvers av avdelinger og alle nivåer internt og eksternt i organisasjonen. 

Siden det er informasjonen de ansatte har felles og deler seg imellom som også skaper organisasjonskulturen, verdigrunnlaget de benytter, normene, rollene, kutymene, målene, strategiene, reglene, rutinene, vanene og handlingene er god informasjonsdeling selve essensen i ethvert informasjonssystem og en forutsetning for å skape en lærende organisasjon. Det vil si en organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig suksess og vekst. 

Øker involveringen og motivasjonen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.