Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et forretningsmål er og hvilket forretningsmål du bør velge til din virksomhet.

Enhver virksomhet trenger et overordnet mål å jobbe mot og evaluere innsatsen sin etter.

Med mål menes:

Et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat en gang i fremtiden

mål

Hva er et forretningsmål?

Mens forretningsideen gjennom sin visjon angir hvilke kvalitative mål virksomheten skal jobbe langsiktig mot, angir forretningsmålet:

hvilke kvantitative mål som skal nås innen utgangen av planperioden på et strategisk, taktisk og operativt nivå.

Forretningsmålet bygger med andre ord videre på de kvalitative målene i forretningsideen, misjonen og visjonen til virksomheten. Sammenhengen mellom virksomhetens overordnede kvalitative og kvantitative mål er vist i modellen under.

forretningsmål

Forretningsmålet er ikke ett enkelt mål, men ett mål som går over tre tidsdimensjoner som bygger opp under hverandre. Disse tre tidsdimensjonene er:

  1. Strategisk forretningsmål – Virksomhetens langsiktige forretningsmål. Normalt 3-5 år frem i tid.
  2. Taktisk forretningsmål – Virksomhetens mellomlange forretningsmål. Et operativt mål som tar for seg de kommende 2 årene.
  3. Operativt forretningsmål – Virksomhetens kortsiktige forretningsmål. Strekker seg normalt 1 år frem i tid.

Mål nivåer


Forretningsmålet – virksomhetens overordnede mål

Forretningsmålet angir:

hva som er det overordnede (strategiske) målet for hele virksomheten og alt virksomheten gjør i sitt daglige virke.

At forretningsmålet er virksomhetens overordnede målsetning vil si:

at alle andre del-mål virksomheten måtte ha er utledet av dette overordnede styringmålet. Samtidig som de har som formål å bygge opp under dette målet (bidra til at det blir nådd).

Hvem skal virksomheten skape verdier for?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss