Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et forretningsmål er og hvilket forretningsmål du bør velge til din virksomhet.

Enhver virksomhet trenger et overordnet mål å jobbe mot og evaluere innsatsen sin etter.

Med mål menes:

Et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat en gang i fremtiden

mål

Hva er et forretningsmål?

Mens forretningsideen gjennom sin visjon angir hvilke kvalitative mål virksomheten skal jobbe langsiktig mot, angir forretningsmålet:

hvilke kvantitative mål som skal nås innen utgangen av planperioden på et strategisk, taktisk og operativt nivå.

Forretningsmålet bygger med andre ord videre på de kvalitative målene i forretningsideen, misjonen og visjonen til virksomheten. Sammenhengen mellom virksomhetens overordnede kvalitative og kvantitative mål er vist i modellen under.

forretningsmål

Forretningsmålet er ikke ett enkelt mål, men ett mål som går over tre tidsdimensjoner som bygger opp under hverandre. Disse tre tidsdimensjonene er:

  1. Strategisk forretningsmål – Virksomhetens langsiktige forretningsmål. Normalt 3-5 år frem i tid.
  2. Taktisk forretningsmål – Virksomhetens mellomlange forretningsmål. Et operativt mål som tar for seg de kommende 2 årene.
  3. Operativt forretningsmål – Virksomhetens kortsiktige forretningsmål. Strekker seg normalt 1 år frem i tid.

Mål nivåer

Forretningsmålet – virksomhetens overordnede mål

Forretningsmålet angir:

hva som er det overordnede (strategiske) målet for hele virksomheten og alt virksomheten gjør i sitt daglige virke.

At forretningsmålet er virksomhetens overordnede målsetning vil si:

at alle andre del-mål virksomheten måtte ha er utledet av dette overordnede styringmålet. Samtidig som de har som formål å bygge opp under dette målet (bidra til at det blir nådd).

Hvem skal virksomheten skape verdier for?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.