agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 17 av 28 artikler om Internett

Du har sikkert allerede støtt på begrepet Web 2.0 flere ganger de siste årene, men hva betyr egentlig Web 2.0?

Begrepet “Web 2.0? ble første gang brukt i 2004 av Tim O’Reilly, for å beskrive “den nye generasjonen” websider han så kom for fult og som skilte seg vesentlig fra de opprinnelige statiske, informative og selgende websidene som først slo an på Internett og som i praksis ikke var noe annet enn en digitalisering av de tradisjonelle trykte brosjyrene, kundeavisene og annonsene som markedsførere hadde brukt årtier.

Web 2.0 – tjenester er kort fortalt den “nye teknologiske utviklingen” som banet vei for de sosiale mediene, og som har følgende kjennetegn:

 • Deltagelse og brukergenerert innhold: Tjenesten er basert på at brukerne selv lager innholdet, istedenfor å være rene konsumenter av andres innhold.
 • Sosiale relasjoner: Tjenesten er basert på at brukerne knyttes sammen for utveksling av informasjon via tjenesten. Det legges her vekt på forbindelsen mellom mennesker og ikke bare dokumenter (f.eks. Facebook og Twitter)
 • Mash-up: Tjenesten kombinerer elementer fra en rekke kilder i felles grensesnitt.
 • AJAX-teknologi: Tjenesten benytter teknologi som får websider til å oppføre seg som programmer.
 • Dynamisk innhold: Innholdet er ikke satt. Det er dynamisk og endres konstant ved at brukerne holder sin egen informasjon oppdatert.

Noen eksempler på Web 2.0-tjenester er:

 • Facebook (sosial web)
 • iGoogle (mash-up)
 • Wikipedia (brukergenerert innhold)
 • Google Maps (AJAX-teknologi)
Annonse

Praktiske konsekvenser

For den som driver et kommersielt nettsted har denne nye virkeligheten flere konsekvenser. For eksempel:

 • Det er viktig å være ærlig og redelig. I en verden av bloggere finnes det ingen hemmeligheter.
 • Generøsitet er viktig – informasjon og kompetanse kan og bør deles åpent og vederlagsfritt.
 • Opphavsrett redefineres. Systemer som Creative Commons gjør det mulig å dele, gjenbruke og remixe på lovlige måter.
 • Det blir bruk for mikro-innhold. Smarte aktører posisjonerer seg som leverandører av dette.
 • Markedsføringsrammene blir annerledes

Mens Web 1.0 (første generasjon nettsider) så på brukerne som mottakere og konsumenter av informasjon, går Web 2.0 (annen generasjon nettsder) ett steg videre og prøver å engasjere brukerne, knytte dem sammen og få dem til å skape innholdet helt eller delvis selv.

Istedenfor å bare invitere de besøkende til å lese et innhold, legger Web 2.0 opp til at brukerne skal lage eget innhold og kommentere andres innhold ved å opprette en konto eller en profil som identifiserer hvem de er. Målet er å engasjere dem og få dem til å delta i ulike sosiale relasjoner som skapes gjennom deltagelsen på nettsiden. Noen kaller denne utviklingen også for “network as platform” (nettet som en kommunikasjonplattform).

Web 2.0 markedsføring

Web 2.0 markedsføring er en samlebetegnelse for markedsføringsaktiviteter som benytter seg av Web 2.0 teknologi. Typiske eksempler på Web 2.0 markedsføring er:

 • Sosiale annonser (annonsering på sosiale medier som Facebook, Linkedin, Twitter m.m.)
 • Firmablogging
 • Innhold til mash-ups

Kilder:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 • http://www.websuksess.no/web-2-0/
 • http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Internett

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << HTML (HyperText Markup Language)Publiseringsløsning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Internetts hitorie
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • VPS (Virtual Private Server)
 • Nettside og nettsted
 • HTML (HyperText Markup Language)
 • Hva er Web 2.0?
 • Publiseringsløsning
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Søkemotor
 • E-post
 • Sosiale medier
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Nettsky
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)