Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 35 av 40 artikler om Digital markedsføring >> SEO

Hva er Off-Site SEO?

Når On-Site SEO tiltakene er på plass starter den vanskeligste og mest tidkrevende jobben, nemlig det vi kaller Off-Site SEO.

Med Off-Site SEO mener vi:

Alt vi gjør utenfor selve nettstedet for å øke nettstedet og nettsidenes relevans og lenke popularitet (link popularity)

Off-side SEO går ut på å øke autoriteten til domenet ditt gjennom å få koblinger fra andre nettsteder. I praksis går Off-Site SEO derfor ut på å jobbe med lenkebygging. Dette gjør vi gjennom å utvikle en lenke strategi som forteller hvordan vi skal gå frem for å øke antall inngående lenker fra lenke partnere som er høyt rangert i Google og som ligger innenfor samme tema som våre egne nettsider.

Målet med off-site SEO er å oppnå en høyere SERP rangering ved at vår domene autoritet (Domain Authority) og link popularity øker i takt antall inngående lenker fra høyt rangerte nettsteder innenfor samme tema som våre nettsider er.

Hva er “link popularity”?

Link popularity er et begrep som normalt brukes i SEO sammenheng til å beskrive hvor mange inngående lenker et nettsted har. Her ser vi ikke bare på hvor mange lenker et nettsted har, men også hvor mange unike lenker nettstedet har. Det hjelper lite med mange inngående lenker, hvis alle kommer fra det samme nettstedet. Dette gir bare en “kvalitetslink” (unik link). Slik “unike lenker” kalles i SEO sammenheng også for “backlinks“.

Viktigheten av inngående lenker (backlinks) kan forenklet forklares slik:

“Jo flere som lenker til deg, jo høyere link popularity får nettstedet. Jo høyre link popularity nettstedet får, jo høyere rangering får også nettstedet”

Foruten å se på hvor mange inngående linker du har og fra hvor mange ulike domener disse kommer fra, utgjør “kvalitets dimensjonen” en essensiell del av link popularity sjekken. Kvaliteten avgjøres av avstanden i språk og geografi mellom eget nettsted og nettstedet som liker til deg, samt av om nettstedet som linker til deg ligger innenfor samme “tema” som ditt nettsted eller ikke. Jo nærmere i avstand og tema ditt nettsted og den som linker til deg, jo høyere kvalitet får linken.

Hva må sjekkes i lenke analysen for å finne link popularity?

For å avgjøre nettstedets link popularity må vi se på:

 • Antall inngående linker totalt sett
 • Antall unike linker (linker fra unike domenenavn)
 • Hvor mange unike C-klasser kommer dine inngående lenker fra?
 • Hvem linker til deg og hvor høyt rangert er disse nettstedene?
 • Er disse backlinkene innenfor samme tema område som ditt nettsted?
 • Hvor mange utgående linker har dem som linker til deg?
 • Er alle dine inngående lenker “do follow” lenker eller “nofollow” lenker.
 • Hvilken ankertekst de inngående lenkene har.

Dofollow eller nofollow lenker?

Det hjelper lite å ha mange inngående lenker hvis de inngående lenkene er markert som “nofollow” lenker, da Google ikke vil følge disse lenkene eller vektlegge dem når link popularity og domene autoriteten skal beregnes. I SEO sammenheng er det kun “dofollow” lenker som teller. Sjekk derfor at alle dine inngående lenker ikke er markert som “nofollow” lenker.

Hvor høyt er disse lenke partnerne rangert i Google?

Dernest er det viktig at nettsidene som linker til dine nettsider selv er høyt rangerte i Google. Jo høyere rangert de er, jo mer betyr deres link til ditt nettsted i SEO sammenheng. Aller helst bør disse nettstedene ha tilsvarende eller høyere rangering enn dine nettsider for at deres link skal gi deg et “boost”. Start med å avdekke deres:

 • mozRank/mozTrust
 • LinkRank
 • Antall inngående lenker
 • Antall utgående lenker
 • netto linker (forskjellen mellom antall inngående og utgående linker).

Deretter bør du sjekke deres:

 • Verdens rangering på trafikk (påvirker ikke din rangering, men indikerer hvor mange besøkende de kan generere til ditt nettsted hvis dere har felles målgruppe, og det er jo det som er målet med SEO til syvende og sist – å få flest mulig til å besøke nettsidene dine og benytte seg av de tilbudene du gir dem her.
 • Nasjonal rangering. Er målgruppen din nordmenn, er det mer relevant for deg å sjekke lenkepartneren nasjonale trafikk rangering fremfor den globale rangeringen.
 • Geografisk målgruppe. Hvem er det som besøker nettsidene som har lenket til deg. Hvilket land, landsdel og by kommer lenkepartneres besøkende fra. Det ideelle er å ha link til et nettsted som alle dine forretningsmessige naboer daglig benytter. De skaper langt mer trafikk og flere konverteringer enn nettsteder hvor de besøkende ikke forstår norsk, hvis det er språket på dine sider.
 • Antall sidevisninger. Forteller hvor interessant de besøkende finner sidene til lenkepartneren og er dermed også en indikator på hvor mye tillit de har til lenkepartneren. Ingen surfer rundt på en masse sider hvis de ikke finner nettsidene og dets innhold interessante.

Hvor lang er avstanden i km og språk?

SEO ekspertene er i dag enige om at Google vektlegger avstanden mellom deg og dine lenke partnere når de skal beregne din link popularity. Fenomenet har mange navn, men alle går ut på å prøve å beregne hvor mye “tillit” (trust) man kan tildele linken.

Hvis du har et nettsted som er lokalisert i Norge og all tekst på sidene dine er skrevet på norsk, vil Google oppfatte en link fra et nettsted i Sør-Afrika som har et innhold som er skrevet på engelsk som en meget lang avstand. “Tilliten” til denne linken blir derfor ikke høy. Motsatt effekt har en link fra et annet nettsted som fysisk er lokalisert på en norsk webserver og hvor all informasjonen på siden er skrevet på norsk.

SEOmoz har laget et “Trust” nøkkeltall, kalt mozTrust, som prøver å indeksere denne avstanden mellom deg og dine lenke partnere.

Hvilke land kommer besøkende til dine lenke partnere fra?

Selv om Google vektlegger hvor webserveren din fysisk er plassert og avstanden mellom den og den geografiske plasseringen til webserveren til dine inngående linker (eksterne linker), så er dette nøkkeltallet misvisende. Det som teller er hvor de besøkende til dine lenkepartnere kommer fra. Hvis målgruppen er nordmenn, bør trafikken lenke partnerne genererer også bestå av nordmenn som kommer fra deres sider.

Er dine inngående linker (eksterne lenker) innenfor samme tema som ditt nettsted?

Google ser ikke bare på hvor høyt rangert dine lenkepartnere er, om de er en god “nabo” eller ikke, avstanden mellom dere og hvor mange utgående linker dine lenkepartnere har. De vektlegger også ekstremt mye om linken til ditt nettsted er lokalisert innenfor samme tema som ditt nettsted omhandler. Du må derfor sjekke og vurdere om dine lenkepartnere er innenfor samme tema som ditt nettsted.

Det er flere måter å gjøre dette på. Jeg anbefaler at du sjekker lenkepartnerens kategorisering i DMOZ og Yahoo Directory. Google bruker nemlig disse to søkekatalogene til å klassifisere hvilken bransje/tema kategori din lenke partner mest sannsynlig tilhører. Dette betyr igjen at du selv må tenke MEGET GRUNDIG igjennom hvilken bransje/tema kategori du selv ønsker å bli plassert i hos DMOZ og Yahoo DIrectory. Velger du selv feil kategori for din plassering, vil ingen av dine inngående linker være innenfor samme tema som deg og du får ingen eller liten drahjelp fra disse linkene.

Sørg derfor for at du selv er plassert innenfor riktig kategori hos DMOZ og Yahoo Directory slik at Google får match når de sammenligner din oppføring hos DMOZ og Yahoo Directory med dine lenke partneres oppføring.

Sett opp resultatene i en matrise så det er enkelt for deg å se om dine lenke partnere er innenfor samme tema som deg. Legg også inn din personlige klassifisering, så har du et fullstendig bilde av hvilke av dine lenke partnere som scorer høyest på relevans i forhold til ditt tema/emne hos Google.

Hvilken ankertekst har dine lenkepartnere knyttet til din link?

Selv om alle forholdene jeg så langt har vært inne på påvirker kvaliteten på dine inngående linker, er de ikke så viktige som “ANKERTEKSTEN“. Ankerteksten er utvilsomt den viktigste enkeltfaktoren ved dine eksterne lenker (inngående linker) som påvirker din rangering. Grunnen til dette skyldes at den angir “nøkkelordene” linkepartneren ønsker å fremheve i linken. Den angir hvilke nøkkelord som gjør linken verdifull i lenkepartnerens øyne og brukes av Google til å klassifisere deg og dine linkepartnere, i tillegg til DMOZ og Yahoo Directory informasjonen. Sjekk derfor alltid ankerteksten til dine inngående linker og sørg for at:

 • alle inngående linker (eksterne lenker) har en ankertekst
 • alle inngående linker har en ankertekst som inneholder ett eller flere av dine nøkkelord
 • ingen av de inngående linkene er “nofollow” linker

Hvor mange unike domener linker til ditt nettsted?

Viktigere enn antall inngående linker, er antall unike domener som linker til deg. Hadde Google bare lagt vekt på antall inngående linker, hadde det bare vært å lage 2 nettsteder hvor det ene linket til det andre med 1 million ulike linker. Så enkelt er det ikke. Søkemotorene ser nemlig på hvor mange unike domener disse linkene kommer fra. Du må derfor sjekke antall unike domener som linker til deg, og hvor mange prosent av dine inngående linker som er fra unike domener når sidens link popularity skal beregnes. Dette regner du ut slik:

antall inngående linker totalt/antall unike domer som linker til deg * 100 = Domeneprosent inngående linker

Hvor mange C-klasser er de inngående lenkene fordelt på?

Mange SEO eksperter mener at Google straffer inngående lenker som ligger på samme C-klasse som ditt domene. De mener Google kan oppfatte dette som intern lenking, spesielt hvis eieren av domenet er den samme. Google gjør oppslag i who-is databasen, så det er mulig for dem å finne ut om to domene er registrert på samme eier. Om de faktisk gjør det er det ingen som vet 100% sikkert. Det samme gjelder vurderingen av om domenene som linker til deg ligger på samme C-klasse. Det som er sikkert er at IP – adressen til linken også har en betydning. Mange linker fra samme IP-addresse er derfor ingen fordel. Alle SEO eksperter er enig om at jo større spredning du har på dine inngående linker m.h.t. deres IP- adresse, jo bedre rangering får du.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogramOff-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SERP : Hva vektlegger Google i sin rangering?
 • Før du starter SEO arbeidet (prosessen)
 • Slik får du ditt nettsted indeksert i Google
 • Valg av søkeord til dine sider
 • Landingsside
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • SEO mål og aviksanalyser
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene jevnlig for å øke sidens ferskhet / nyhetsverdi
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!