Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

agenturer.no

Statistikk viser at det er det er en liten andel av bedriftene som står for en stor andel av de vellykkede innovasjonene i Norge. Det er med andre ord store skjevheter når det kommer til innsats og resultatene av innovasjon.

Av dette kan vi lære at det er vanskelig å lykkes med en innovasjonsprosess og at virksomheter med innovativ plan, erfaring, tilstrekkelige ressurser, en innovativ organisasjonskultur og -struktur har større sjanser til å lykke enn andre. At selskapet må ha en plan vil si at virksomheten må ha en visjon for innovasjonsarbeidet, klart definerte innovasjonsmål og en innovasjonsstrategi som forteller kursen som skal følges for å nå innovasjonsmålet.

Visjon

Innovasjoner oppstår ikke av seg selv. De må utvikles over tid. For at innovasjonsarbeidet skal få noen mening å en kurs kreves det at selskapet utvikler en klar og motiverende visjon som angir hva selskapet ønsker å oppnå med innovasjonsarbeidet. En visjon som gir innovasjonsarbeidet et mål og en kurs å følge. 

Denne visjonen må være utledet av virksomhetens overordnede visjon og må oppfylle akkurat de samme kravene. Vi viser derfor til artikkelen om visjon for mer informasjon om dette.

Innovasjonsmål

Visjonen er imidlertid for diffus og langsiktig til at den gir konkret mening for dem som aktivt jobber med virksomhetens innovasjonsutfordringer. Visjonen må derfor brytes ned i konkrete innovasjonsmålsetninger for at visjonen skal kunne brukes aktivt som et styrings og kontrollverktøy.

For å sikre en stabil kurs, med konkrete etappemål underveis, må innovasjonsmålene strekke seg over tre tidsperioder:

  1. Strategiske innovasjonsmål – langsiktige mål for innovasjonsarbeidet, dvs. mål for de neste 3-5 årene.
  2. Taktiske innovasjonsmål – mellomlange innovasjonsmål for de neste 1-2 årene.
  3. Operasjonelle innovasjonsmål – konkrete innovasjonsmål for det kommende året.

For øvrig gjelder de samme kraven for innovasjonsmålene som for alle andre mål. Det anbefales derfor at man gjør målene til såkalte S.M.A.R.T mål.

Annonse:

Innovasjonsstrategi

Når innovasjonsmålet er satt opp er neste oppgave å lage et kart som viser veien til innovasjonsmålet. Dette kartet kaller vi for en innovasjonsstrategi, og er et begrep som kan defineres som:

En langsiktig plan som forteller hvordan innovasjonsmålet skal nås gjennom å trekker opp kursen for innovasjonsarbeidet de kommende årene 

Bakar (2015) sier at en innovasjonsstrategi er en funksjonell strategi for å:

“bestemme hvilken grad og på hvilken måte et selskap forsøker å bruke innovasjon for å gjennomføre sine forretningsstrategier, og for å forbedre ytelsen”

Innovasjonsstrategiens formål er å angi hvordan selskapets ressurser og kapabiliteter skal benyttes for å nå innovasjonsmålene. Mål som er satt for å skape fremtidig vekst og økt lønnsomhet. Innovasjonsmålene og -strategien er dermed det viktigste styrings og kontrollverktøyet enn virksomhet har for sitt innovasjonsarbeid.

En god innovasjonsstrategi bør inneholder en taktikk i utførelsen av strategien og hvilke tekniske, markedsmessige og forretningsmessige modeller som skal vektlegges for å levere produktet til markedet. Innovasjonsstrategiens oppgave er å angi hvordan selskapets ressurser og kapabiliteteer skal brukes for å maksimere ytelsen og utnyttelsen av dem i arbeidet med å nå innovasjonsmålet.

Hvorfor trenger alle en innovasjonsstrategi?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: