Domene og webhotell fra OnNet.no

Innovasjonsstrategiens utgangspunkt er innovasjonsmålene og målgruppen vi har valgt til disse målene i innovasjonsplanen.

Mens innovasjonsmålet forteller hva vi ønsker å oppnå med innovasjonsarbeidet forteller innovasjonsstrategien hvordan innovasjonsmålene skal nås. Strategien er dermed kartet som viser veien til målet.

Innovasjonsstrategi

Selve begrepet innovasjonsstrategi kan vi defineres som:

En langsiktig plan som forteller hvordan innovasjonsmålet skal nås gjennom å trekker opp kursen for innovasjonsarbeidet de kommende årene 

Bakar (2015) sier at en innovasjonsstrategi er en funksjonell strategi for å:

“bestemme hvilken grad og på hvilken måte et selskap forsøker å bruke innovasjon for å gjennomføre sine forretningsstrategier, og for å forbedre ytelsen”

Innovasjonsstrategiens formål er å angi hvordan selskapets ressurser og kapabiliteter skal benyttes for å nå innovasjonsmålene. Mål som er satt for å skape fremtidig vekst og økt lønnsomhet. Innovasjonsmålene og -strategien er dermed det viktigste styrings og kontrollverktøyet innovasjonslederen har for sitt innovasjonsarbeid.

En god strategi bør ende i en taktikk og et program som viser hvordan strategiens planer skal iverksettes og hvilke tekniske, markedsmessige og forretningsmessige modeller som skal vektlegges i innovasjonsarbeidet. Strategiens overordnede mål er å angi hvordan bedriftens ressurser og kapabiliteteer skal brukes for å maksimere ytelsen og utnyttelsen av dem i innovasjonsarbeidet for å nå innovasjonsmålet.

Produkt og/eller organisasjons innovasjoner

Før vi kan lage en strategi som forteller oss hvilken vei vi skal følge for å nå målet må vi vite om vi skal komme opp med produkt- eller organisasjons innovasjoner, eller kanskje begge deler. Som regel snakker vi om begge deler, da det ofte er umulig å komme opp med produktinnovasjoner uten endringer internt og bruk av nye tekniske verktøy. Dette går frem av innovasjonsmålene vi skal lage strategien til.

Siden ingen innovasjoner er like, trenger vi å utvikle en egen innovasjonsstrategi for hver av innovasjonsmålene vi skal nå eller gruppere dem i grupper som hører naturlig sammen og som dermed kan følge den samme innovasjonsstrategien.

Start med å ta stilling til følgende strategiske strategispørsmål for innovasjonsstrategien.

Make or buy

Det første innovasjonsstrategien bør avklare er om innovasjonsmålene skal nås gjennom oppkjøp av konkurrerende foretak som allerede har en suksessfull innovasjon eller om vi skal satse på å utvikle denne eller disse innovasjonen selv, med bruk av egne ressurser, innsikter og talenter. Dette er viktig fordi svaret avgjør hvordan resten av strategien skal legges opp. Vi  forutsetter her at virksomheten velger en lage selv strategi.

Offensiv eller defensiv strategi

Neste strategiske spørsmål som må besvares er å avgjøre om bedriften skal følge en offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi, og hvilken form for offensiv eller defensiv strategi som skal føres.

Blått hav eller rødt hav strategi?

Svaret på ovennevnte spørsmål avgjør om vi skal satse på en blått hav eller en rødt hav strategi. Et strategisk valg som har stor betydning for hvordan vi angriper resten av innovasjonsprosessen.

Tid til markedet (timing)

Samtidig som vi bestemmer oss om vi skal føre en offensiv eller defensiv strategi må vi bestemme oss for om vi skal være pioneren som er den første som lanserer en slik løsning eller om vi skal vente for å lære av pionerens feil og suksesser før vi følger en tidlig- eller sen etterfølger, eller en kopiering strategi for å redusere risikoen og ressursbruken.

Kjerne- og vekstinnovasjoner

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.