Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 14 av 18 artikler om Kommunikasjonsvirkemidler
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


varepratNår en person har lest noe kan han beholde det for seg selv, eller fortelle andre om det.

Vi vet at mye av det som forekommer i massemedia dukker opp i samtaler personer imellom. Budskapet rives løs fra den opprinnelige kanalen og vandrer i mer eller mindre endret form videre fra den som først mottok den til en annen. Et fenomen som er blitt spesielt fremtredende etter fremveksten av de sosial mediene.

Hva er Word of Mouth (WOM)?

Fenomenet kalles for den sosiale spredningprosessen eller for “Word Of Mouth” (“WOM“) på engelsk. På norsk brukes gjerne begrepet “vareprat” eller “jungeltelegrafen” som kanskje er en mer passende beskrivelse av prosessen.

Word of Mouth (WOM) er imidlertid ikke noe nytt fenomen. Vi århundrer har vi fått og fulgt anbefalinger vi får fra venner og bekjente.

Johan Arndt (Arndt 1967) definerer Worrd of Mouth (WOM) som:

“ORAL, PERSON- TO- PERSON COMMUNICATION BETWEEN A RECEIVER AND A COMMUNICATOR WHOM THE RECEIVER PERCEIVES AS NON- COMMERCIAL, CONCERNING A BRAND, A PRODUCT, OR A SERVICE”

WOM er altså en form for informativ samtale mellom mennesker, der det foregår en meningsutveksling om et verditilbud og hvor ingen av partene har noen økonomisk interesse av meningen eller anbefalingen som gis. WOM kan dermed ses på som:

“En personlig anbefaling gitt gjennom uformell kommunikasjon”

WOM anses å ha en stor innflytelse på hva vi vet, føler og gjør, og det har vist seg at WOM påvirker en rekke forhold, eksempelvis vår oppmerksomhet, forventninger, oppfatninger, holdninger, handlingsintensjoner og faktisk atferd.

WOM, både hva det går ut på, hvordan og hvorfor det oppstår, og konsekvensene av det, har lenge vært forsket på. Fenomenet antas å være den eldste mekanismen for å utvikle og spre meninger om produkter, merker og tjenester.

WOM reduserer risikoen

Spesielt i kjøpsituasjoner hvor vi er usikre på hvilket valg vi skal ta på grunn av manglende erfaringer i kombinasjon med stor økonomisk- og/eller sosial risiko, legger vi stor vekt på råd og anbefalinger fra familie, venner og bekjente.

Vi kan dermed si at jo større økonomisk- og/eller sosial risiko vi føler er knyttet til en beslutning vi skal ta, jo større er også sjansene for at vi skal vektlegge WOM som en viktig informasjonskilde når den endelige beslutningen skal tas. 

Med økonomisk risiko menes sjansene for at vi skal tape penger eller gjøre en dårlig investering, mens sosial risiko refererer til sjansene for å å bli straffet (mobbet, hengt ut, latterliggjort osv) eller belønnet (få skryt, anerkjennelse, status osv) som et resultat av beslutningen.

WOM har dermed som mål:

“å redusere entropien (usikkerheten) i en beslutningssituasjon”

Dette gjennom å gi anbefalinger som er sosialt akseptert i vedkommendes referansegrupper og omgivelser.

Positiv WOM (PWOM) virker risikoreduserende i usikre situasjoner og påvirker derfor i stor grad om en person kommer til å kjøpe et produkt eller tjeneste eller ikke. Positiv WOM påvirker også sjansene for at vedkommende selv anbefaler noe videre til andre.

Mist 2/3 av alt salg kommer fra Word Of Mouth (“vareprat”)

Undersøkelser utført i 2001 (John Gaffney, 2001) før de sosiale mediene kom antydet at minst 2/3-del av alt salg kommer fra Word Of Mouth (WOM) eller jungeltelegrafen som vi kaller det på norsk. 

Etter dette har vi fått de sosiale mediene som bygger på ideen om å dele informasjonen man selv genererer eller som andre allerede har generert i sitt sosiale nettverk. De sosiale mediene har idag revolusjonert måten kunder deler og utveksler informasjon på godt og vondt med hverandre i forhold til 2001 – 3 år før Facebook kom. Det er derfor nærliggende å tro at jungeltelegrafen idag står for en enda høyere andel av salget på en eller annen måte, da de sosiale mediene gjør det enklere for folk flest å dele vareprat enn tidligere.

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsvirkemidler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << TelemarketingDigitale kommunikasjonsvirkemidler >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedskommunikasjon
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler
 • Reklame
 • Public Relation (PR)
 • Direkte markedsføring
 • Personlig salg
 • Sales Promotion (SP)
 • Trade promotion
 • Emballasje
 • Eventmarkedsføring
 • Produktplassering
 • Telemarketing
 • Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)
 • Digitale kommunikasjonsvirkemidler
 • Sosiale medier
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen