Domene og webhotell fra OnNet.no

Når en person har lest noe kan han beholde det for seg selv, eller fortelle andre om det.

Vi vet at mye av det som forekommer i massemedia dukker opp i samtaler personer imellom. Budskapet rives løs fra den opprinnelige kanalen og vandrer i mer eller mindre endret form videre fra den som først mottok den til en annen. Et fenomen som er blitt spesielt fremtredende etter fremveksten av de sosial mediene.

Hva er Word of Mouth (WOM)?

Fenomenet kalles for den sosiale spredningprosessen eller for “Word Of Mouth” (“WOM“) på engelsk. På norsk brukes gjerne begrepet “vareprat” eller “jungeltelegrafen” som kanskje er en mer passende beskrivelse av prosessen.

Word of Mouth (WOM) er imidlertid ikke noe nytt fenomen. Vi århundrer har vi fått og fulgt anbefalinger vi får fra venner og bekjente.

Johan Arndt (Arndt 1967) definerer Worrd of Mouth (WOM) som:

“ORAL, PERSON- TO- PERSON COMMUNICATION BETWEEN A RECEIVER AND A COMMUNICATOR WHOM THE RECEIVER PERCEIVES AS NON- COMMERCIAL, CONCERNING A BRAND, A PRODUCT, OR A SERVICE”

WOM er altså en form for informativ samtale mellom mennesker, der det foregår en meningsutveksling om et verditilbud og hvor ingen av partene har noen økonomisk interesse av meningen eller anbefalingen som gis. WOM kan dermed ses på som:

“En personlig anbefaling gitt gjennom uformell kommunikasjon”

WOM anses å ha en stor innflytelse på hva vi vet, føler og gjør, og det har vist seg at WOM påvirker en rekke forhold, eksempelvis vår oppmerksomhet, forventninger, oppfatninger, holdninger, handlingsintensjoner og faktisk atferd.

WOM, både hva det går ut på, hvordan og hvorfor det oppstår, og konsekvensene av det, har lenge vært forsket på. Fenomenet antas å være den eldste mekanismen for å utvikle og spre meninger om produkter, merker og tjenester.

WOM reduserer risikoen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss