Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 30 av 34 artikler om Finansiering

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter
Møte på kontor
Bilde: unsplash.com

Du har nå kommet så langt at du begynner å diskutere prisingen av selskapet med potensielle investorer. Under finner du noen råd og tips om hva du bør gjøre når du har kommet til forhandlingsfasen med investoren.

I tillegg anbefaler jeg at du leser min artikkelserie om “Forhandlingsteknikk” slik at du lærer grunnleggende forhandlingsteknikk før du kaster deg inn i de avgjørende forhandlingene med dine investorer. 

Ikke vær grådig!

Pass deg for å fremstå som grådig. Investorer er skeptiske til selskaper hvor man får inntrykk av at grunderen først og fremst er ute etter å mele sin egen kake. Krev derfor ikke for høy lønn, og la det ikke skinne gjennom at du drømmer om å bli boblemillionær.

Ikke lov for mye!

Sørg for at investor har en realistisk forståelse av risikoen og potensialet til prosjektet. Hvis han senere føler seg lurt, kan du få store problemer. Husk også at investorene gjerne tilbyr konvertible lån istedenfor egenkapital. I så fall vil for fagre løfter kunne resultere i at investoren med tid og stunder overtar hele selskapet, og du blir kastet ut.

Få konkrete avtaler!

Mange firmaer tilbyr i dag rådgivning, nettverk etc. som en del av pakken de tilbyr grundere. Vær skeptisk til dette. Her løper gjerne munnen for full for travelt opptatte investorer. Mange grundere opplever at det lovte “aktive” styremedlemmet ikke er spesielt aktivt når alt kommer til alt, gjerne fordi investoren hele tiden konsentrerer sin oppmerksomhet om det største prosjektet. Pass derfor på at såkalte ikke-finansielle bidrag blir konkretisert og eksemplifisert. Ikke la deg avfeie med muntlige løfter. Inngå skriftlige avtaler om alt dere blir enige om!!!

Tell millioner, ikke prosenter!

Ikke heng deg opp i ørkesløse diskusjoner om 49 % eller 51 %. Det du bør fokusere på, er en samlet sett best finansieringsløsning for firmaet ditt. Har du og investor samme syn på strategien fremover, bør du ikke bekymre deg for mye om prosentene.

Lik investoren din!

Betydningen av god kommunikasjon mellom investoren og grunderen kan ikke overvurderes. En grunderbedrift vil gjerne måtte gjennomføre kritiske snuoperasjoner, og man vil oppleve at ting ikke går som planlagt. Du bør da kunne kommunisere disse utfordringene til investor.

Benytt en profesjonell advokat!

Få en profesjonell advokat til å sette opp alle avtalene mellom deg og din(e) investorer. Ønsker investoren at deres advokat skal sette opp avtalen, må du få din egen advokat til å gå grundig igjennom den. Dette fordi avtalen etter all sannsynlighet er skrevet med investorens øyne. Avtalen vil derfor være spesielt utformet for å ivareta investorens interesser og ikke dine.

Ikke benytt hvilken som helst advokat. Benytt en advokat som har spesialisert seg på disse typer spørsmål, og benytt advokaten som en nær samtalepartner i hele prosessen. Han eller hun vil kunne komme opp med mange forskjellige løsninger som ivaretar dine interesser, etterhvert som problemstillingene dukker opp under forhandlingene med investoren. Overlater du alt til investoren, blir resultatet ikke nødvendigvis det mest gunstige for deg.

Som du ser, er det mange trinn du skal gjennom for å komme i havn med finansieringen. Men husk at denne prosessen er en av de viktigste ved etableringen av et nytt firma. Altfor mange gründere opplever at de ikke får ferdig produktet før kassa er tom. Det er i slike øyeblikk du vil ønske at du hadde lagt litt mer arbeid i finansieringen. Og husk at det faktisk er en unik tid! Er ideen god, og du er utholdende nok, vil du få penger til slutt.

Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)De magiske prosentsatsene for en grunder og investor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.