Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva markedsegmentering er, hvorfor det lønner seg å segmentere ett marked, hvordan det kan segmenteres og hvordan du går frem for å segmentere ditt marked for å finne dine mest lønnsomme markedsegmenter.

I praksis er det umulig å betjene alle menneskene i et marked. Til det er forbrukerne for forskjellig. Men i et større marked er det alltid flere kunder som har de samme behov, ønsker eller felles karakteristika.

For å skille disse fra hverandre benytter vi oss av det som på fagspråket heter segmentering.

Hva er markedssegmentering?

Segmentering er en teknikk som går ut på:

å splitte et total markedet opp i flere heterogene del-markeder som hver for seg har visse innbyrdes fellestrekk (homogenitet).

Eller som Gunnar Sætrang og Trond Blindheim sier det i “På talefot med forbrukeren” (1991):

“Segmentering betyr å klassifisere forbrukere etter sosio-økonomiske, sosio-kulturelle og individuelle egenskaper. Det dreier seg om å identifisere individuelle eller grupper av forbrukere som er interessert i eller ikke interessert i et bestemt produkt”

Et marked kan deles opp i homogene grupper som innbyrdes er hetrogene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss