Domene og webhotell fra OnNet.no

8 emosjonelle grunnformer

Goleman (1997) sier det kan være vanskelig å gruppere emosjoner, og ulike forskere gjør dette på ulike måter. Han mener de viktigste familiene innen emosjoner er:

  1. sinne
  2. vemod
  3. frykt
  4. nytelse
  5. kjærlighet
  6. overraskelse
  7. avsky
  8. skam

Hver av disse familiene har en grunnleggende emosjonell kjerne, og beslektede følelser springer ut fra disse i ulike varianter. Dette åpner for at det finnes en uendelighet av ulike følelser. Wennberg (2001) nevner at de følelser man har er mer eller mindre ”rene”. De følelsene som et barn utvikler tidlig er relativt ”rene”. Angst og lykke er eksempler på dette. Etter hvert som man utvikler seg vil slike rendyrkede følelsesmessige reaksjoner slås sammen med mer komplekse tanker, og slik får man kognitivt belastede følelser. Skyld og anger er gode eksempler.

For eksempel innebærer skyld både en sterk, ubehagelig følelse, og en tanke om hva man har gjort som har ført til denne ubehagelige følelsen. Den kognitive delen av hjernen brukes gjerne til å håndtere og ta makten over denne ubehagelige følelsen.

Emosjonell intelligens er viktig i forbindelse med sammenhengen mellom den kognitive
og den følelsesmessige delen. 

Vi kan grovtsortere emosjoner inn i to grupper;

  1. målkongruente emosjoner, som også kan kalles positive emosjoner,
  2. målinkongruente, eller negative, emosjoner

Målinkongruente emosjoner

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.