Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et stiftelsesdokument?

Avtalen aksjetegnerne inngår når de beslutter å stifte et aksjeselskap kalles i aksjeloven et «stiftelsesdokument», og er et viktig styringsdokument i eierstyringen. Dette fordi stiftelsedokumentet utgjør selskapets øverste lov og har samme posisjon i selskapets avtaleverk som “grunnloven” har i det sivile samfunnet. Aksjeloven stiller imidlertid krav til hva slags opplysninger og bestemmelser som stiftelsesdokumentet må inneholde.

Justisdepartementet har utarbeidet et standardskjema for stiftelsesdokumenter, som kan benyttes ved enkle selskapsstiftelser hvor man ikke trenger individuelle tilpasninger. Stiftelsen gjennomføres da ved at man fyller ut og underskriver dette skjemaet. Skjemaet får du ved henvendelse til Brønnøysundregistrene (tlf 75 00 75 00) eller Narviktelefonene (tlf 800 33 840).


Vedtekter

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss