Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en markedsføringsmiks

Markedsføringsmiks, eller “marketing-mix” på engelsk, er en angivelse av hvordan virksomheten har valgt:

å kombinere og bruke sine konkurransevirkemidler for å oppnå konkurransefortrinn og tilføre verditilbudet kundeverdier

Konkurransefortrinn

Med konkurransefortrinn menes:

effekten vi får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller kompetanseområder  som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Kundeverdi

Med kundeverdi menes:

”Alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste på et funksjonelt, psykologisk og sosialt nivå”

En kundeverdi omfatter med andre ord om alle materielle og ikke-materielle egenskaper, fordeler, assosiasjoner og meta-verdier ved et verditilbud (produkt/tjeneste) en kunde legger vekt på i sin vurdering av verditilbudet ved kjøp. 

Disse kundeverdiene skapes av de klassiske konkurransevirkemidlene enhver virksomhet har til rådighet.

Konkurransevirkemiddel

Med konkurransevirkemidler menes:

de virkemidler en virksomhet kan benytte for å påvirke etterspørselen etter sine produkter og tjenester.

Hvilke konkurransevirkemidler har en virksomhet?

marketing-mixAlle virksomheter har i utgangspunktet de samme konkurransevirkemidlene til disposisjon for å skille virksomheten fra konkurrentene og gjøre virksomhetens verditilbud mer attraktivt enn konkurrentenes.

Disse konkurransevirkemidlene er de 4-Pene til Kotler:

 • Produkt (Product)

  Produktet som skal selges – er det grunnleggende konkurransemiddelet. Vi ser her på produktets egenskaper, funksjoner, design, kvalitet, sortimentet, tilleggsprodukter osv i forhold til konkurrentene. I tillegg til selve produktet inneholder produktbegrepet alt fra emballasjens utforming til måten reklamasjoner håndteres på.

 • Pris (Price)

  Prisen er det beløp som kundene (mellomleddene, dvs agenter, grossister og detaljister i distribusjonskanalene og sluttkunde) må betale for produktet. Siden prisen påvirker etterspørelen direkte er dette en av de sterkste konkurransevirkemidlene en virksomhet har til rådighet. Virksomheten må ikke bare utvikle en prisprofil, men også en pris- og rabattstruktur som gjør det interessant for kundene å kjøpe produktet

 • Distribusjon (Place)
  Omfatter alle aktiviteter forbundet med å gjøre produktet tilgjengelig, slik at det kan kjøpes når kundens behov oppstår (distribusjon).

 • Markedskommunikasjon (Promotion)

  Omhandler alle aktiviteter som har til oppgave å fortelle markedet om produktet og å påvirke forbrukerne til å kjøpe nettopp dette produktet (promotion).

Disse 4-Pene er etterhvert blitt utvidet til 6-Per:

 • Service (People)
  Omfatter menneskene som jobber i organisasjonen og hvordan de behandler kundene de møter, eller rettere sagt hvilket førsteinntrykk de gir, sannhetens øyeblikk og hvordan de blir fulgt opp for å sikre at de forblir lojale og lønnsomme kunder.
 • Posisjonering (plass i bevisstheten)
  Omfatter virksomhetens omdømme og rykte i markedet og hvilke assosiasjoner målgruppen knytter til merket, virksomheten og verditilbudet. Målet er her å plassere virksomheten i målgruppens evoked set på viktig plass i kundenes bevissthet slik at virksomheten alltid blir vurdert når en beslutning om kjøp skal foretas.

Konkurransevirkemidlene er det som gjør to selskaper ulike

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss