Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?

Det finnes to typer aksjer: – vekstaksjer og verdiaksjer. Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, eventuelt en kombinasjon av verdi- og vekstaksjer når du skal sette sammen din aksjeportefølje.

ROI

Hva er en vekstaksje?

En vekstaksje er en aksje som har en høyere årlig vekst i aksjekursen enn gjennomsnittet i sektoren eller markedet. For å bli klassifisert som en vekstaksje må aksjen ha et potensial til å fortsette å vokse raskere enn markedet. Veksten i aksjekursen skyldes at markedet forventer en kraftig vekst i selskapets omsetning og kundemasse.

Vekstaksjer (selskaper) reinvesterer normalt alle pengene de tjener tilbake i selskapet igjen for å øke vekstraten. De utdeler derfor ikke utbytte til sine aksjonærer.

Aksjonærene tjener penger på å kjøpe og selge aksjen ved at aksjekursen stiger raskere enn andre alternative investeringer.

Kjennetegn

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.