Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

På midten av 60-tallet utledet de tre økonomene Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossin (1966), en av de aller mest sentrale modeller innenfor finans i dag – kapitalverdimodellen eller bare CAPM.

Modellen har utviklet seg til å bli et verktøy for:

å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje. 

Modellen er en likevektsmodell som gir et avkastningkrav til et aktivum, basert på hvor risikabelt investeringen er i forhold til markedsporteføljen. En modell som gir en teoretisk sammenheng mellom et aktivums forventede avkastning sett i forhold til risikoen over en gitt periode. Modellen forutsetter at aktivumet legges til en allerede vel diversifisert portefølje. 

CAPM modellens formål er å sørge for at investorene skal få betalt for å ta systematisk risiko. Jo mer slik risiko en investor tar, desto mer avkastning skal investoren få tilbake i forventning.

Formel

CAPM modellen er en en-periodisk, framtidig modell som skal beregne et totalkapitalavkastningkrav for tidsperioden mellom t og t+1. 

Kapitalverdimodellens formel er som følger:

Re = Rf + βe x (Rm – Rf)

capm2

Formelen kan også omskrives slik:

capm

Komponentene i modellen kan forklares slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss