Domene og webhotell fra OnNet.no

Kjernene i en kultur består av et mønster av antakelser –> Den riktige måten å forstå bestemte forhold på, den riktige måten å tenke på osv.  Grunnleggende antakelser som vi ikke tenker bevisst på og som oppfattes ubevisst som sannheter. Men hva inneholder egentlig disse antakelsene?

3 kulturelle nivåer (Schein`s modell)

Schein (1985), sier organisasjonskulturen kommer til syne på tre kulturelle nivåene;

  1. De grunnleggende antagelsene som vil være det medlemmer innenfor en kultur tror på som virkelighet og som er grunnlaget for hva de oppfatter, hvordan de tenker og hva de føler. Disse antagelsene vil ofte være ubevisste, usynlige og de vil normalt bli tatt for gitt.
  2. Verdier, som utgjør mellomnivået innenfor en organisasjonskultur, er de formelle og uformelle verdiene som finnes i kulturen og som styrer den enkeltes vurdering av noe og dermed også deres atferd. Verdiene definerer organisasjonens sosiale prinsipper, mål, normer og hva man er opptatt av innenfor organisasjonskulturen. De uformelle verdiene og normer er her ekstremt viktige, men siden de utgjør den ikke-synlige deler av organisasjonskulturen er de vanskeligere å avdekke uten å gå dypere inn i organisasjonens indre liv
  3. Artifakter, som typisk vil være på et overflatenivå, utgjør de synlige og håndgripelige resultatene av handlinger. Artifakter er de synlige elementene i kulturen, som for eksempel de fysiske omgivelsene, uniformer, språket, seremonier, ritualer og kunst.
kultur-elementer
Scheins modell for hva som inngår i en organisasjonskultur

Verdier

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.