Domene og webhotell fra OnNet.no

Verdens mest verdifulle selskaper er alle digitale plattformer. Ifølge Forbes er fem av
de seks mest verdifulle globale selskapene digitale plattformleverandører. Eksempler på digitale plattformselskaper er Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Alibaba og 10 Cent. At det er mulig å skape enorme verdier gjennom å bygge digitale plattformer er det ingen tvil om. Bare Apples verdi er drøyt fem ganger det norske statsbudsjettet.

Hva er en digital plattform?

En digital plattform er et nettverk bestående av deltakere som samhandler og skaper verdi gjennom bruk av digital teknologi, regler og infrastruktur som plattform eieren tilbyr.

Plattformenes suksess ligger i at de benytter seg av en ny forretningsmodell, hvor det brukes digital teknologi til å koble mennesker, virksomheter og ressurser i et interaktivt system på Internett, hvor verdi skapes og utveksles.

Digitale plattformer er en forretningsmodell fordi plattformen skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, f.eks. forbrukere og leverandører. Hver plattform er unik og fokuserer på et spesifikt marked.

Plattformene er ofte flersidige, da de benyttes av flere ulike brukergrupper, for eksempel kjøpere og selgere, og det er muligheten til å samhandle som skaper verdi. Et resultat av dette er at det skapes nettverkseffekter. Desto flere brukere, desto mer lukrativt er det for en selger eller tilbyder å være en del av plattformen. Jo flere tilbydere, jo bredere utvalg er det for brukerne og dermed fremstår plattformen som mer attraktiv. På denne måten virker nettverkseffektene selvforsterkende. Dette gjelder spesielt når plattformene er digitale, da det er få begrensninger for skalering.

Plattform kategorier

Illustrasjonen under viser en måte vi kan kategorisere de digitale plattformene inn på.

Digitale plattformer

De digitale plattformene kan deles inn i tre hovedkategorier:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.