Risikovurdering av intern og ekstern risiko

All innovasjon er forbundet med en stor risiko som vi må prøve å redusere.

Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen...

En gjennomgang av de vanligste årsakene, og en presisering av risikoen som er forbundet med å etablere egen virksomhet