Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Begrepet paradigme ble lansert av Thomas S. Kuhn (1962) i ” The Structures of Scientific revolution”, og er et begrep som vi har valgt å definere som:

” En vitenskaps grunnleggende oppfattelse av hva som skal studeres, hvilke spørsmål som skal stilles, hvordan de skal stilles og hvilke regler som skal overholdes ved tolkningen av de innhentede svarene (Kalleberg-82)”

Paradigme er med andre ord vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap som drives i en bestemt periode.

Paradigmene blir ikke formulert eksplisitt fordi de representerer summen av en forskningspraksis innen et fagområde. Vitenskapelig erkjennelse går i sprang ved at et paradigme avløses av et annet (Halvorsen-93).

Ethvert forskningsarbeid preges av ubevisste og bevisste blokkeringer.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss