Domene og webhotell fra OnNet.no

Denne artikkelen forutsetter at du først har lest artikkelserien “Organisajonsstruktur” som tar for seg de grunnleggende faktorene som også virtuelle organisasjonsstrukturer må oppfylle.

Hva er en organisasjonsstruktur og hvorfor trenger vi en?

I likhet med tradisjonelle organisasjoner trenger enhver virtuell organisasjon og virtuelt team en organisasjonsstruktur. Med organisasjonsstruktur menes (Mintzberg, 1979: 2):

“summen av de måter bedriften deler opp arbeidet i klare oppgaver og oppnår koordinering mellom dem”

Hensikten med organisasjonsstrukturen er:

å sørge for at alle i virksomheten arbeider mot samme mål og koordinere enkeltinnsats til en større helhet gjennom å utvikle en struktur som viser hvilke ansvars-, kommando- og kommunikasjonslinjer som skal følges.

En god organisasjonsstruktur skal sørge for at organisasjonen oppnår fokus, spesialisering, koordinering, forutsigbarhet og stabilitet gjennom å vise hvordan organisasjonen er bygd opp med hensyn til:

 • Mål
 • Strategi
 • Regler og policy (retningslinjer)
 • Roller
 • Spesialisering
 • Samordning
 • Koblinger
 • Oppgaver
 • Teknisk system/kjerneteknologi
 • Omgivelser

Organisasjonsstruktur vs. organisasjonskultur

Organisasjonsstrukturen viser kort sagt den formelle siden av organisasjonen, men ikke den uformelle siden som ofte er den viktigste i mange henseender. Den avgjøres av organisasjonskulturen. For å få en velfungerende virtuell organisasjon må vi derfor utvikle en:

 • formell organisasjonsstruktur som viser hvordan den virtuelle organisasjonen er bygd opp og samordner sine aktiviteter 
 • organisasjonskultur som forteller den enkelte hvilke verdiernormer og artefakter vi benytter oss av og hva de betyr for oss. Kort sagt hvordan vi gjør saker og ting her.

Begge elementene er like viktig, men den vanskeligste delen å bygge opp er utvilsomt organisasjonskulturen som forteller hvordan “vi gjør saker og ting her”. Hvor effektiv organisasjonen blir og hvilke resultater den er istand til å oppnå er i stor grad styrt av hvor godt informasjonsstrukturen er integrert med organisasjonsstrukturen, og hvor godt disse to strukturene er akseptert av og integrert med organisasjonskulturen i den virtuelle organisasjonen eller teamet.

Organisasjonskulturen er kanskje enda viktigere for en virtuell organisasjon enn for en fysisk organisasjon, da medlemmene i en virtuell organisasjon ikke kan overvåkes på samme måte som i et fysisk lokale. Kulturen blir da det som avgjør hvilken innsats de legger inn i arbeidet og hvordan jobben gjøres.

Er du ikke fortrolig med hva vi legger i begrepene organisasjonsstruktur og organisasjonskultur anbefaler jeg at du leser våre artikkelserier eller e-bøker om emnene.

IKT muliggjør en flat organisasjonsstruktur

Dagens kommunikasjonsteknologi gjør at en leder eller medarbeider kan dele informasjonen de har med alle andre medarbeidere, uten å måtte gå veien om andre mellomledere i organisasjonen før informasjonen endelig når den ansatte. Dette skaper en bedre og mer effektiv informasjons- og kunnskapsdeling og reduserer samtidig sjansene for at budskapet blir forandret underveis. Muligheten moderne IKT-teknologi gir for å skape en flatere organisasjonsstruktur er noe de fleste organisasjoner har benyttet seg av de siste 25 årene. Dette har vært positivt ved at makten blir jevnere fordelt, kortere kommandolinjer og det gir større rom for de ansatte til å ta individuelle avgjørelser.

…men virtuelle organisasjoner trenger en mer hierarkisk struktur enn tradisjonelle organisasjoner

Selv om moderne IKT-teknologi muliggjør en flatere organisasjonsstruktur i de tradisjonelle organisasjonene viser forskning og erfaring at virtuelle organisasjoner trenger en mer hierarkisk organisasjonsstruktur enn tradisjonelle organisasjoner. Dette fordi mangelen av fysisk kontakt mellom medarbeiderne og lederen skaper usikkerhet hvis medarbeiderne ikke vet hvordan en oppgave skal håndteres.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.