Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

Hva er medarbeiderdrevet innovasjon?

agenturer.no

Medarbeiderdrevet innovasjon vil si:

Innovasjon og produktutviklingen basert på medarbeidernes kunnskaper, kompetanse, erfaringer, nettverk og ider.

Dette er den mest brukte kilden til innovasjon og går i praksis ut på at innovasjons prosjektene bygger på medarbeidernes ideer.

Medarbeiderdrevet innovasjon er viktig for å skape engasjement blant medarbeiderne og utnytte den erfaringen og kompetansen de gradvis bygger opp gjennom sitt daglige arbeid. De kjenner utfordringene og er derfor ofte de som best er istand til å se de rette løsningene på problemet.

St. Meld nr. 7 (2008-2009) og OECD definer medarbeiderdrevet innovasjon som:

“en fellesbetegnelse for medarbeidernes aktive deltagelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser og påvirkning på virksomhetens organisering eller spin-offs fra eksisterende virksomheter”

En smalere definisjon er laget av Smith (2008). Her ses medarbeiderdrevet innovasjon på som:

“implementering av nye idéer, produkter, eller prosesser som kommer fra medarbeiderne”

mens Landsorganisasjonen i Norge (LO) definerer medarbeiderdrevet innovasjon som:

“Innovasjoner (nye produkter, prosesser eller tjenester) som er frembragt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på en systematisk anvendelse av medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring – som er utviklende for virksomhetens totale innovasjonsevne.”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: