Domene og webhotell fra OnNet.no

Som regjeringen trekker frem i deres St.meld. nr.7 (2008-2009) foregår innovasjoner oftest i bedrifter, og medarbeiderne spiller en avgjørende rolle for hvorvidt dette lykkes. Av den grunn fokuserer de fleste selskaper idag på medarbeiderdrevet innovasjon i stadig større grad.

Hva er medarbeiderdrevet innovasjon?

Medarbeiderdrevet innovasjon, MDI, vil si:

Innovasjon og produktutvikling basert på medarbeidernes kunnskaper, kompetanse, erfaringer, nettverk og ideer.

St. Meld nr. 7 (2008-2009) og OECD definer medarbeiderdrevet innovasjon som:

“en fellesbetegnelse for medarbeidernes aktive deltagelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser og påvirkning på virksomhetens organisering eller spin-offs fra eksisterende virksomheter”

En smalere definisjon er laget av Smith (2008). Her ses medarbeiderdrevet innovasjon på som:

“implementering av nye idéer, produkter, eller prosesser som kommer fra medarbeiderne”

mens Landsorganisasjonen i Norge (LO) definerer medarbeiderdrevet innovasjon som:

“Innovasjoner (nye produkter, prosesser eller tjenester) som er frembragt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på en systematisk anvendelse av medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring – som er utviklende for virksomhetens totale innovasjonsevne.”

Den grunnleggende ideen bak MDI er at medarbeidere har skjulte evner, kompetanse og erfaringer som kan bidra til å styrke bedriftens innovasjonsevne hvis bedriften velger å benytte seg av medarbeidernes ideer, kunnskaper, erfaringer og relasjoner i innovasjonsprosessen (Kesting og Ulhøi 2010 og Aasen, Møller og Eriksson 2013). 

Medarbeidere på grunnivå ser ofte utfordringer og muligheter som ledere og personer i dedikerte innovasjons- og utviklingsavdelinger ikke ser. Medarbeiderne er tettere på de hverdagslige problemene og utfordringene, og har i den sammenheng ofte en annen innfallsvinkel enn folk høyere i hierarkiet og eksterne partnere. De kjenner utfordringene og er derfor ofte de som best er istand til å se de rette løsningene på problemet. Denne erkjennelsen har gjort medarbeiderdrevet innovasjon til den mest brukte innovasjonskilden i norsk næringsliv idag.

Målet med medarbeiderdrevet innovasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.