Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Hva er medarbeiderdrevet innovasjon?

agenturer.no

Medarbeiderdreven innovasjon (MDI) vil si at de ansatte er innovatørene og drivkraften i innovasjonsprosessen. Fokus rettes her mot de sosiale og mellommenneskelige forholdene i innovasjonsprosessen og en tro på at medarbeiderne har kompetansen, kreativiteten og idéene virksomheten trenger for å være en innovativ organisasjon. Av den grunn er medarbeiderdrevet innovasjon opptatt av å finne det som kan stimulere og eliminere det som kan hindre realiseringen av det innovative potensialet som ligger i medarbeiderne. 

St. Meld nr. 7 (2008-2009) og OECD definer medarbeiderdrevet innovasjon som:

“en fellesbetegnelse for medarbeidernes aktive deltagelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser og påvirkning på virksomhetens organisering eller spin-offs fra eksisterende virksomheter”

En smalere definisjon er laget av Smith (2008). Her ses medarbeiderdrevet innovasjon på som:

“implementering av nye idéer, produkter, eller prosesser som kommer fra medarbeiderne”

mens Landsorganisasjonen i Norge (LO) definerer medarbeiderdrevet innovasjon som:

“Innovasjoner (nye produkter, prosesser eller tjenester) som er frembragt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på en systematisk anvendelse av medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring – som er utviklende for virksomhetens totale innovasjonsevne.”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg