Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er dividendemodellen?

Dividendemodellen (DDM), også kjent som Gordons formelen, er spesielt populær i USA hvor det er vanlig at selskapene utbetaler mye større utbytte enn i Europa og Norge. Modellen er den enkleste og eldste metoden for nåverditilnærming av aksjenes verdi. Modellen er mye brukt av praktikere for å sette en verdi på en aksje.

Dividendemodellen er en matematisk formel som baserer seg på å diskontere ned et fremtidig aksjeutbytte og vekst til dagens verdi for å beregne dagens pris på aksjen (aksjekursen). Grunntanken bak dividendemodellen er at kontantstrømmene til en aksje er dividendene den utbetaler og inntekten gitt ved salg.

Beregning av fri kontantstrøm

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss