Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I en avhandling ved London School of Economics, har Phil Rosengarten gjort en sammenstilling av forskningen innen dette området, og kommet frem til følgende ti karakteristika ved lærende organisasjoner:

 1. Team-arbeid og team-læring 
 2. Systemisk tenkning og mentale modeller 
 3. Fri flyt av informasjon vertikalt og horisontalt 
 4. Opplæring og trening av hele arbeidsstokken 
 5. Belønningssystem for læring
 6. Kontinuerlig forbedring 
 7. Fleksibilitet i virksomhetens strategi og blant ansatte
 8. Desentraliserte hierarki og deltakende ledelse
 9. Lærende laboratorier og kontinuerlig eksperimentering
 10. Støttende, lærende bedriftskultur

En lærende organisasjon kjennetegnes av at den er i stand til å lære av erfaringer uten å bli fanget av dem, og kan overføre dette til markedet. Det strebes etter å gjøre læring til en sentral aktivitet i organisasjonen, isteden for at det er en tilfeldig hendelse som går tapt. Det overordnede målet er å skape å skape en lærende organisasjonskultur med gode læringsystemer som gjør såvel at organisasjonsmedlemmene lærer av sine feil og suksesser, og som bruker denne lærdommen til å komme opp med nye ideer, løse problemer og effektivisere eksisterende forretningsprosesser.

Forutsetninger for en lærende organisasjon

De viktigste enkeltfaktorene i arbeidet med å skape en lærende organisasjon kan sammenfattes til med følgende stikkord:

 • Utvikle en lærende organisasjonskultur
 • Etablere gode læringsprosesser
 • Utvikle læringsarenaer
 • Systemtenkning og konstant forbedring av alle prosesser
 • Prosesss- og endringsledelse
 • Gode rollemodeller
 • God horisontal og vertikal kunnskapsutvikling og -deling
 • Coaching og talentutvikling
 • Motivasjon

Skape rollemodeller

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss