Domene og webhotell fra OnNet.no

En av de viktigste elementene i den visuelle profilen til virksomheten er retningslinjene som gjelder for skiltingen av virksomheten og uniformeringen (dekorasjonen) av lokalene. Spesielt er vi opptatt av dette når vi jobber med Servicescape design for å skape det rette fysiske inntrykket og optimalisere serviceopplevelsen.

Formål

Mange elementer i det fysiske miljøet fungerer som eksplisitte eller implisitte signaler som kommuniserer om stedet til brukerne. Tegn vist på utsiden av en struktur er eksempler på eksplisitte formidlere. De kan brukes som etiketter (navn på firma, navn på avdeling og så videre) for retningsbestemte formål (innganger, avkjørsler), og for å kommunisere atferdsregler (ikke røyking, barn må ledsages av en voksen). Tilstrekkelige tegn har vist seg å redusere opplevd trengsel og stress.

Vi kan dermed si at skiltingen og uniformeringen av lokalene skal:

  • Skape oppmerksomhet gjennom å gjøre potensielle kunder klar over virksomhetens eksistens og lokalisasjon.
  • Gi virksomheten en unik identitet som forteller potensielle kunder hva de kan forvente av denne virksomheten
  • Skille virksomheten ut fra konkurrerende virksomhet og skape en igjenkjennelseeffekt som gjør at potensielle kunder ikke glemmer virksomheten når et behov virksomheten kan dekke oppstår.

De kan også brukes for å angi:

  • et retningsbestemt formål
  • informasjon om passende oppførsel
  • en symbolsk handling eller rolle

Skilt, symboler, uniformering og gjenstander refererer til en mengde objekter som tjener flere formål. Spesielt viktig er skilt og symboler viktig for detaljistene som er helt avhengig av å trekke til seg kundenes blikkfang gjennom sin uniformering og skilting av lokalene. Klarer de ikke det får de ingen kunder inn i forretningen.

Skaper kundenes førsteinntrykk

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.