Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hvordan sette verdi på forventede synergieffekter?

Det er åpenbart at slike synergieffekter har en verdi. Svært ofte en svært stor verdi som utgjør en svært stor andel av verdien til et selskap. Problemet er bare å bli enige om hvordan man skal gå frem for å verdsette forventede synergieffekter i forbindelse med verdsettelsen av selskapet.

Problemstillingen omkring synergieffekter kan deles i to.


Størrelsen på synergieffekten

Den første gjelder uenighet om størrelsen på synergieffekten. Ofte har kjøper og selger forskjellige  oppfattelse av selve verdien. Normalt vil kjøper ha bedre informasjon om hvilke mulige synergieffekter som er mulig og hvor store de vil bli enn selgeren av selskapet. Dette fordi kjøperen normalt har fått full informasjon om kjøpsobjektet mens selger i et normaltilfelle vil mangle informasjon om den kjøpende virksomheten.

Ofte skyldes uenigheten om størrelsen på synergieffekten at kjøperen har gjennomført et for slett forarbeide før forhandlingene starter. Erfaring viser at selger ofte fokuserer for mye på verdien av egen virksomhet, basert på den strukturen som eksisterer før sammenslåingen og glemmer å fokusere på kjøpers situasjon etter oppkjøpet. Det beste forhandlingsresultatet før man normalt hvis man forsøker å sette seg inn i kjøperens situasjon, selv om informasjonstilgangen kan være mangelfull.

Manglende vilje

Den andre problemstillingen gjelder kjøpers manglende vilje til å gi fra seg den kapitaliserte verdien av beregnede synergieffekter igjennom forhandlinger.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.