Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er den tegnorienterte kommunikasjonsmodellen?

Forskjellen mellom den lineære kommunikasjonsmodellen og de tegnorienterte kommunikasjonsmodellene kan forklares slik:

Mens den linære modellen ser på kommunikasjonen som en prosess, hvor målet er å overføre et budskap fra en sender til en mottaker, er den tegnorienterte modellen først og fremst opptatt av å vise på hvilken måte meningen oppstår og hvordan tegnene får et meningsfullt innhold.

I stedet for å ta utgangspunkt i senderen og senderens intensjoner, har tegnmodellen fundamentet sitt i tegnene, og det tegnene refererer til. Meningen og tegntolkningen er her et resultat av forholdet mellom tegnene og mottakeren.

Kommunikasjon kan ut i fra tegnmodellen oppfattes som:

“den måten en kultur holder seg ved like og utvikler sine tolkningssystem på”

Mortensen, Poulsen og Stigel (1990) har lagd følgende illustrasjon som viser de viktigste forholdene i tegnmodellen.

Siden tegnmodellen over vil synliggjøre samspillet mellom avsender og mottaker og mellom sender/mottaker og tegn som skaper mening, er sender og mottaker plassert samme sted.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.