Lightspeed webhotell

Forskjellen mellom den lineære- og de tegnorienterte kommunikasjonsmodellene kan forklares slik:

Mens den linære modellen ser på kommunikasjonen som en prosess, hvor målet er å overføre et budskap fra en sender til en mottaker, er den tegnorienterte modellen først og fremst opptatt av å vise på hvilken måte meningen oppstår og hvordan tegnene får et meningsfullt innhold.

I stedet for å ta utgangspunkt i senderen og senderens intensjoner, har tegnmodellen fundamentet sitt i tegnene, og det tegnene refererer til. Meningen og tegntolkningen er her et resultat av forholdet mellom tegnene og mottakeren.

Kommunikasjon kan ut i fra tegnmodellen oppfattes som:

“den måten en kultur holder seg ved like og utvikler sine tolkningssystem på”

Mortensen, Poulsen og Stigel (1990) har lagd følgende illustrasjon som viser de viktigste forholdene i tegnmodellen.

Siden tegnmodellen over vil synliggjøre samspillet mellom avsender og mottaker og mellom sender/mottaker og tegn som skaper mening, er sender og mottaker plassert samme sted.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg