Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du alt du trenger å vite om kriseledelse og hvordan du utfører vellykket kriseledelse i praksis.

Hva er krise?

Alle kan bli rammet av en krise, f.eks. en ulykke, streik, naturkatastrofe e.l. Enkelte ganger rammer en krise ikke bare noe som skjer ett sted, men hele verden. Noe som f.eks. var tilfelle ved Covid pandemien.

Når vi snakker om en krisesituasjon mener vi situasjoner der arbeidet stopper helt eller delvis opp som et resultat av en uforutsett hendelse, og hvor medias interesse om årsak og virkninger tar helt uvante proporsjoner. Hvordan vi håndterer disse krisene er helt avgjørende for hvordan folk oppfatter krisen og hvordan krisen vil påvirke virksomhetens omdømme.

Hvorfor kriseledelse?

Håndteres en krise på en dårlig måte vil krisen ødelegge virksomhetens omdømme (renommé) i lang tid fremover. Kanskje i så stor grad at bedriften går konkurs. Av den grunn trenger enhver virksomhet en kriseplan som angir hvordan potensielle kriser skal håndteres for å redusere skadeomfanget og sørge for at krisen ikke skader virksomhetens omdømme.

Hva er kriseledelse? 

Kriseledelse er:

en fellesbetegnelse for for alle tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre korrekt krisehåndtering når en krise oppstår.

Tiltakene i kriseplanen omfatter hva som gjøres i tre hovedfaser:

før, under og etter krisen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.