Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

organisasjonsutviklingSåvel samfunnet som kunden er under konstant utvikling. Det samme må virksomheten for å ikke komme i dissonans med markedet og kundens forventninger og opplevelse av deres verditilbud, sett i forhold til hvilken kundeverdi konkurrerende verditilbud kan gi kundene (målgruppen).

Alle virksomheter trenger derfor et system som skal fange opp eventuell dissonans mellom kundens forventninger til verditilbudet og kundens faktiske opplevelse av det, sett i forhold til konkurrentenes verditilbud.

Dette systemet kalles Business Intelligence. Et etterretningssystem som kontinuerlig skal holde virksomheten oppdatert om eventuell dissonans mellom virksomhetens interne system og markedssystemet som omgir virksomheten.

For å kunne oppdage eventuelle avvik mellom reell- og ønsket situasjon bør virksomheten utarbeide målbare delmål (KPI – Kritiske sukessfaktorer) for alle deler av organisasjonen som samles i et målkort

Avdekkes det avvik må det iverksettes en avviksanalyse som skal avdekke hva avviket skyldes. Avdekkes det at avviket skyldes organisatoriske problemer må disse problemene løses gjennom organisasjonsutvikling.

Med organisasjonsutvikling menes:

“prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene”

Faseorientert modell for organisasjonsutvikling

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss