Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er organisasjonsutvikling? 

Når vi snakker om organisasjonsutvikling mener vi:

“prosessen med å endre en organisasjon gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene”

Organisasjonsutvikling skiller seg fra organisasjonsendringer ved at vi her snakker om mindre inkrementelle endringer og ikke større strukturelle og/eller kulturelle endringer. Ofte legges disse endringsprosessene opp som en endringsprosess bestående av flere del-prosesser.

Hvorfor trenger vi organisasjonsutvikling?

organisasjonsutviklingÅrsaken til at alle organisasjon konstant må utvikle seg skyldes at såvel samfunnet som kunden og teknologien vi benytter oss av konstant endres. For å unngå at virksomheten kommer i dissonans med markedet og kundenes behov, krav og forventninger må også virksomheten endre seg konstant.

For å kunne endre seg i takt med markedets endringer trenger alle virksomheter et system som fanger opp eventuelle endringer som skaper dissonans mellom kundens forventninger til verditilbudet og det kunden faktisk får, sett i forhold til konkurrentenes verditilbud.

Dette systemet kalles Business Intelligence. Business Intelligence er et etterretningssystem som skal holde virksomheten kontinuerlig oppdatert om eventuell dissonans mellom virksomhetens interne system og markedssystemet som omgir virksomheten.

For å kunne oppdage eventuelle avvik mellom reell- og ønsket situasjon bør virksomheten utarbeide målbare delmål (KPI – Kritiske sukessfaktorer) for alle deler av organisasjonen som samles i et målkort

Avdekkes det avvik må det iverksettes en avviksanalyse som skal avdekke hva avviket skyldes. Avdekkes det at avviket skyldes organisatoriske problemer må disse problemene løses gjennom organisasjonsutvikling. Denne prosessen er illustrert i illustrasjonen over.

Faseorientert modell for organisasjonsutvikling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss