Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du ikke bare hva en markedsplan er og hva den brukes til, men også hva den må inneholde og hvordan du bør gå frem for å ende opp med en god helhetlig markedsplan. Gjennomgangen tar for seg markedsplanen steg for sted.

Hva er en markedsplan?

Markedplanen angir hvordan virksomheten har tenkt

”å markedsføre sitt verditilbud (produkter og tjenester) i tiden fremover ovenfor definerte markeder og målgrupper (kunder)”. 

Dette gjennom:

  1. å trekke opp mål og strategier for markedsføringen
  2. å angi hvilke konkurransevirkemidler som skal brukes
  3. å angi hvordan konkurransevirkemidlene skal brukes ovenfor definerte målgrupper/segmenter og produkter/segmenter.

Markedsplanens formål

Formålet til markedsplanen er:

”Å optimalisere bruken av virksomhetens konkurranse-virkemidler, med det mål å skape kundeverdier og oppnå konkurransefortrinn i et marked”.

I tillegg er markedsplanen et viktig budsjettverktøy, da den gir en oversikt over planlagte markedsaktiviteter og markedsmål for det kommende året. Noe som gjør det mulig å estimere hvor mye det vil koste å gjennomføre planen og hvilken effekt aktivitetene vil gi i form av inntekter. En forutsetning for å kunne utvikle et fungerende budsjett.

Ved at markedsplanen angir hvilke mål som skal oppnås for markedsføringen som helhet, og hvilke del-mål som må oppnås for virkemiddelbruken som støtter opp under markedsmålet, er markedsplanen også et viktig styringsverktøy for markedsansvarlig. Målene er i seg selv viktige styringsverktøy i markedsføringen, da de gjør det mulig å gjennomføre effekt- og resultatmålinger for å avgjøre i hvilken grad målene ble nådd, hvor stort avviket ble og hva som kan gjøres for å eliminere prestasjonsgapet. 

markedsplan-formal

Markedsplanen er kun en del-plan i total planleggingen

Det som kanskje ikke går like tydelig frem er at markedsføringen kun er en liten del av aktivitetene til virksomheten. Skal markedsføringen gi ønskede resultater må den ikke ses på som en isolert aktivitet, men som en del av et større system bestående av en lang rekke ulike aktiviteter som må støtte opp under hverandre for å skape en lønnsom virksomhet.

Tar vi utgangspunkt i planleggingsmodellen til Systemanalytisk Verdiledelse som er en helhetlig ledelsesteori er markedsføringen kun en av flere aktiviteter i kundeperspektivet som omhandler hvordan virksomheten skaper og bringer sine kundeverdier til sine kunder.

Kundeperspektivet er igjen bare ett av seks ulike perspektiver som tilsammen danner et helhetlig system vi kaller for ”virksomheten”.

Disse seks perspektivene kan fremstilles ved bruk av følgende enkle modell:

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Markedsplanens innhold

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.