IKT

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet IKT.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

IKT

wp-content/uploads/databehov-300x107.jpg

Big Data

Hva er big data og hvordan kan vi bruke big-data i vår egen forretningsdrift for å oppnå konkurransefortrinn? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.


/wp-content/uploads/databaseManagement-300x221.jpg

Databasedesign

Hva er databasedesign og hvordan gå frem for å designe en database? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet og fremgangsmåten du bør benytte deg av.


wp-content/uploads/hvorfor-datasikkerhet.jpg

Datasikkehet

Hva er et virus, en hacker, malware og en brannmur? En artikkelserie som lærer deg alt du trenger å tenke på for å sikre dine data mot hackere, spammere og andre uvedkommende. Kjernekunnskap for alle som jobber i en bedrift idag, da alle har et ansvar i denne sammenheng.


wp-content/uploads/informasjonskilder.jpg

Informasjon

I denne artikkelserien går vi igjennom det defuse begrepet informasjon og de ulike formene for informasjon som finnes, samt hvilke modeller vi kan benytte oss for å kartlegge viktige sider ved informasjonen.


wp-content/uploads/informasjonssystemer-300x95.jpg

Informasjonssystem

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva ett informasjonssystem er, hva det består av og hvilke ulike former for informasjonssystemer som finnes.


/wp-content/uploads/epost-300x169.jpg

Internett

En artikkelserie som går igjennom hva Internett er, hvordan nettet virker og hvordan vi kan bruke de ulike tjenestene som finnes på nettet. Deriblant hva kreves for å sette opp en nettside, e-postkonto, brannmur og lignende tjenester vi alle bruker på nettet. Et must for alle som er under utdannelse idag, da dette er basicen for alt som skjer på nettet og grunnkunnskap alle bør kunne.


wp-content/uploads/datamaskin-300x138.jpg

Teknologi som kjerneprosess

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på bruken av teknologi som 1 av 4 kjerneprosesser i verdiskapningen, og hva du må tenke på og ta hensyn til i denne sammenheng.