Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 22 artikler om Personlig økonomi

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Når du fyller 18 år, er du myndig og kan styre din egen personlig økonomi på egenhånd. Før du er myndig er det vergen og overformynderiet som ivaretar dine interesser.

Innholdsfortegnelse

Verge

Normalt vil vergen være foreldrene eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret. De skal ivareta dine interesser og har plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år. De handler også på vegne av deg der du som mindreårige mangler rettslig handleevne. De viktigste reglene på dette området finnes i Vergemålsloven, Barneloven og Finansavtaleloven.

Overformynderiet

I hver kommune skal det være et overformynderi. Overformynderiet skal føre tilsyn med vergen og forvalte den mindreåriges pengemidler. Overformynderiet må samtykke til økonomiske disposisjoner av mer vidtrekkende karakter på den umyndiges vegne.

Selv om du ikke har full frihet over dine økonomiske valg før du er 18 år, betyr dette ikke at du ikke kan bestemme over noen deler av din personlige økonomi før du fyller 18 år.

Under finner du et utvidet samendrag av hva Finans Norge skriver i sin undervisningsperm for “Personlig økonomi i videregående skole” om egen økonomisk handleevne.

De viktigste aldersgrensene er:

13 år

 • Du har rett til fritak for skatt (frikort) innenfor bestemte grenser. Fribeløpet for ungdom er 39 950 kroner i 2014. Hvis du tjener mer enn det, må du skaffe deg et vanlig skattekort.
 • Du er gammel nok til å levere egen selvangivelse for arbeidsinntekt.
 • Du kan ta lettere arbeid som ikke går ut over helse og skolegang, for eksempel som barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Foreldrene dine må være enige i dette.
 • Du kan åpne bankkonto og få betalingskort som er ment for mindreårige, hvis foreldrene dine samtykker.

14 år

 • Du har rett til å bli hørt av foreldrene dine i økonomiske spørsmål som angår deg selv.

15 år

 • Du har rett til selv å velge utdanning.
 • Du har tett til å bruke selvtjente penger etter eget ønske, men foreldrene dine kan likevel sette grenser.
 • Du har rett til å ta lønnet arbeid, såfremt skoleplikten ikke er til hinder for det.
 • Du er over den kriminelle lavalder, og kan bli straffet med pengebot eller fengsel om du bryter loven.
 • Du kan fritt melde deg inn i eller ut av foreninger. Det gjelder for eksempel en politisk ungdomsorganisasjon. Hvis slikt medlemskap medfører kostnader, har du ikke uten videre krav på at foreldrene dine dekker dette.
 • Du har rett til en plass i videregående skole etter du er ferdig med ungdomsskolen.
 • Du kan øvelseskjøre på lett motorsykkel eller moped på bestemte vilkår.

16 år

 • Du kan øvelseskjøre bil. Det gjelder spesielle regler for ledsageren du har med deg, og bilen må utstyres og merkes etter bestemte regler (L-skilt).
 • Du kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel.
 • Du har rett til videregående opplæring i tre år etter ungdomsskolen, og eventuelt i flere år hvis utdanningen varer lenger.
 • Du kan søke lån og stipend til videregående opplæring, dersom foreldrene dine samtykker.(Statens Lånekasse for utdanning)

17 år

 • Du er gammel nok til å levere egen selvangivelse for både egen inntekt og egen formue.

Inntil 18 år

 • Du kan tegne livsforsikring med samtykke fra foreldrene dine. Etter loven er det ingen nedre aldersgrense for å gjøre dette, men det kreves likevel at foreldrene og overformynderiet er enige.

18 år

 • Du er myndig, og du kan selv bestemme fullt ut i personlige og økonomiske spørsmål.
 • Du kan ta opp lån på egen hånd.
 • Du kan opprette bankkonto på egen hånd.
 • Du kan overta et kausjonistansvar. Som kausjonist forplikter man seg til å betale hvis en som tar opp et lån ikke gjør opp for seg.
 • Du kan tegne livsforsikring uten samtykke fra foreldrene dine.
 • Du har stemmerett ved valg.
 • Du har rett til å kjøpe øl og vin, men for å kjøpe brennevin (alkohol med 22 prosent vol. eller mer) må du være 20 år.
 • Du kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel lastebil og vogntog under spesielle omstendigheter.

Kilde:

 • https://www.finansnorge.no/contentassets/300941a416a9467c98fc93c42b4a3bdb/personlig-okonomi-for-videregaende-skole.pdf
Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtidUtdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.