Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

4 kjerneprosesser

Til tross for at det er stor forskjell på hvordan en bank og en industribedrift skaper sine verdier, finnes det allikevel 4 kjerneprosesser alle virksomheter er avhengig av for å skape sine kundeverdier. Dette uavhengig av hvordan deres verdikonfigurasjon er. Disse 4 kjerneprosessene er:

  1. Teknologiske prosesser – prosesser som involverer bruk av teknologi og maskiner
  2. Menneskelige prosesser – sosiale og menneskelige prosesser, relasjoner og koblinger i prosess systemet
  3. Strukturelle prosesser – strukturen som er nødvendig for at prosessene skal virke.
  4. Informasjon – hvordan virksomheten har knyttet sammen og utnytter disse fire 4 kjerneprosessene til en helhetlig verdiskapningprosess gjennom bruk av informasjon og kunnskap. 

Til sammen utgjør dem virksomhetens verdiskapningprosess som er et uttrykk for integrasjonen av disse 4 kjerneprosessene.

Modellen under viser innholdet og sammenhengen mellom disse kjerneprosessene.

kjerneprosesser
Figur: Kjerneprosessene i Systemanalytisk Verdiledelse

Disse kjerneprosessene er imidlertid ikke tilstrekkelig for at virksomhetens verdiskapningprosess skal være i stand til å skape de lovede kundeverdiene i henhold til kvalitetstandarden som er satt for opplevelsen (sluttresultatet).


Kjerneprosessenes forutsetninger

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss