Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Delingsøkonomi er blitt et modeord de siste 10 årene, men hva er egentlig delingsøkonomi og hva vil det si at vi bruker delingsøkonomi som forretningsmodell. I denne artikkelen skal vi prøve å besvare nettopp disse spørsmålene.

Hva er delingsøkonomi?

Vi vi snakker om delingsøkonomi snakker vi først og fremt om deling over Internett. Ordet delingsøkonomi ble for første gang brukt av Lawrence Lessig i et intervju med New York Times i 2007. Lessig uttalte da følgende:

”The internet exploded a sharing economy with things like Wikipedia where people are doing work that creates a lot of value, not for money but just because it´s their hobby” 

Før han videre uttalte i sin bok (Lessig, 2000:344):

“The web was built on a platform that encouraged the ”theft” of other peoples’ work. And it was because of that encouraging, and because of this theft, that HTML became so quickly the programming language of choice. This was an economy grounded on sharing; and this sharing produced the Internet”.

Delingsøkonomi anses idag som digitale plattformer som tilrettelegger for økonomiske transaksjoner mellom privatpersoner. Botsman (2015) definerer begrepet delingsøkonomi slik:

“et økonomisk system basert på deling av underutnyttet eiendeler eller tjenester, gratis eller mot avgift, direkte fra enkeltpersoner”

Siden denne definisjonen ikke tar høyde for at det ikke må foreligge noen forventning om å få resiprositet tilbake for at det skal være snakk om ren delingsøkonomi, mener mange at en bedre definisjon er:

”Et økonomisk system hvor individer deler uten forventing om resiprositet”.

Det som ligger i denne definisjonen er at det må være deling av noe med verdi for en annen person, ettersom det er et økonomisk system. For at det skal være snakk om delingsøkonomi må det med andre ord ikke være noen forventninger om å få noe tilbake. Dette gjelder selv om gjenytelsen ikke involverer penger. Gavegivning vil følgelig
ikke kunne defineres som delingsøkonomi.

Delingsøkonomi er kun et passende begrep til å beskrive plattformer hvor det foregår distribusjon i form av deling. Dette betyr at:

  • deltakerne ikke må ha forventinger om resiprositet
  • det må være snakk om delt eierskap

Eksempler på digitale plattformer under delingsøkonomien vil være Wikipedia og Napster.


Kommersiell-, hybrid- og delingsøkonomi

Lessig (2008) skiller mellom tre økonomier:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss