Markedsplanlegging

    Denne artikkelen er del 1 av 18 artikler om Markedsplanlegging

Hva er markedsplanlegging?

Med markedsplanlegging menes:

Analyse- og planleggingsproseessen som leder frem til markedsplaneen som viser hvilke mål markedsføringen skal nå ovenfor hvem og hvordan disse målenee skal nås

Markedsplanleggingen starter med en situasjonsanalyse av markedssystemet for å avdekke virksomhetens sterke- og svake sider, samt hvilke markedsmuligheter og -trusler som finnes. Dette for å avdekke hvilket målgruppe virksomheten bør rette innsatsen mot og hvilke realistiske markedsmål vi kan sette oss for denne målgruppen.

Når vi vet dette er neste oppgave å lage en markedsstrategi som forklarer hvordan vi skal klare å nå dette markedsmålet ovenfor denne målgruppen. Disse tre elementene utgjør den strategiske kjernen i markedsplanleggingen, da den gir markedsplanleggingen et mål og forteller hvilken kurs vi skal ta ovenfor hvem.

Den taktiske planleggingen trekkes så opp av markedsføringsmiksen som forteller hvilke konkurransevirkemidler som skal benyttes og hvordan de skal kombineres for å:

 1. tilføre verditilbudet flere viktige kundeverdier som øker sannsynligheten for at målgruppen kjøper verditilbudet og blir fornøyd med kjøpet.
 2. differensiere virksomheten og verditilbudet fra konkurrentenes verditilbud gjennom tilby kundene kundeverdier som konkurrentenes verditilbud ikke har og som er viktige for kundene når de skal foreta kjøpet.

Denne markedsføringsmiksen må så brytes ned i et konkret markedsprogram som er en handlingsplan som forteller hvilke markeds- og kommunikasjonsaktiviteter som skal gjennomføres, når, med hvilke formål og kostnad. Dette utgjør den kortsiktige operative markedsplanleggingen.

For å kunne gjennomføre den taktiske- og operative planleggingen som går ut på å utvikle en effektiv markedsføringmiks med et tilhørende markedsprogram må vi først gjennomføre en oppgavediagnose som går ut på å avdekke hvilke markeds- og kommunikasjonsoppgaver virksomheten må løse i planleggingsperioden for å nå sitt markedsmål ved bruk av den valgte markedsstrategien.

Til slutt samles og koordineres den strategisk, taktiske og operative markedsplanleggingen i en helhetlig markedsplan som trekker opp markedsføringen til virksomheten på lang, mellomlang og kort sikt.

Alle disse elementene vil vi ta for oss senere i denne artikkelserien i form av egne artikler.

En forlengelse av forretningsplanen

For å sikre at alle planene til virksomheten bygger opp under forretningsplanen som trekker opp målene og kursen for hele virksomheten de neste årene, må markedsplanleggingen ses på som en forlengelse av forretningplanleggingen som ledet frem til forretnngplanen. Noe som betyr at vi ikke står helt fritt når vi skal gi markedsplanen et innhold, da vi alltid må sørge for at våre mål, strategier, taktikker, virkemidler og aktiviteter bygger opp de overordnede retningslinjene forretningplanen har gitt oss.

Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging

Markedsplanleggingen strekker seg over tre tidsperspektiver:

 1. Strategisk planlegging – En langsiktig plan for de neste 3-5 årene
 2. Taktisk planlegging – Mellomlang planlegging (neste 1-2 årene)
 3. Operativ planlegging – Kortsiktig planlegging som angir hva som skal gjøres det kommende året.

Siden den strategiske planleggingen strekker opp den langsiktige kursen er den ikke detaljert, slik den operative markedsplanen er. Den strategiske markedsplanen inngår derfor ofte også som en del av forretningsplanen, samtidig som den utgjør starten på markedsplanen. 

For å få bedre forståelse for den strategiske planleggingen anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om strategisk planlegging.

Ansvarlig

Markedssjefen er den som normalt har det øverste ansvaret for markedsplanleggingen til markedsavdelingen som har ansvaret for virksomhetens markedsføring.

Du leser nå artikkelserien: Markedsplanlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Situasjonsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplanlegging
 • Situasjonsanalyse
 • Målgruppe
 • Kjøper- og selgerinitativ
 • Markedsmål
 • Markedsstrategi
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgaver
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Inbound markedsføring
 • Markedsplan
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.