Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvorfor er det vanskelig å lage en god problemstilling?

Mange mener at det nærmest er umulig å lese seg til hvordan en skal formulere en fruktbar problemstilling. Det læres først og fremst gjennom prøving og feiling. En god problemstilling har mer med fantasi og samfunnsinnsikt å gjøre enn skolelærdom.

Identifiser beslutningssituasjonen (problemstillingen) og beslutningalternativene (mulige løsninger)

De fleste undersøkelser blir gjennomført fordi vi har et problem som vi ønsker å finne en løsning på. For at det skal være mulig å formulere en god problemstilling må det finnes mulige løsninger. Finnes det ingen løsninger som kan forbedre situasjonen eller fjerne  problemet har det lite for seg på å bruke tid og penger på studere problemområdet. Start derfor med å stille deg selv følgende spørsmål:

Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?

Det har lite hensikt å gjennomføre et studie hvis det ikke foreligger en beslutningsituasjon, og for at det skal foreligge en beslutningsituasjon, må det foreligger alternative løsninger til problemet. Med beslutningssituasjon menes at det må foreligge et problem som kan løses gjennom å treffe en beslutning om noe. Beslutningsalternativer refererer til mulige løsninger som kan redusere eller fjerne problemet helt. Finner du ingen beslutningsalternativer, dvs. ingen handlingsalternativer, bør man tenke seg nøye om av to grunner (F.Selnes -94):

  1. Enten har man ikke analysert beslutningsproblemet grundig nok
  2. eller så har man et “skinnproblem” (et ikke reelt problem)

Generelle krav en god problemstilling må oppfylle

Foruten at det må finnes alternativer som kan løse problemet må problemstillingen oppfylle følgende krav:

problemstilling

Identifiserbare

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss