Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Kroppsspråket

Kroppsspråk (eller ikke-verbal kommunikasjon) er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.

Forskning viser at språket (ordene vi sier) kun utgjør rundt 30% av det vi kommuniserer. 70% av det vi sier når vi prater med andre kommer fra vårt kroppsspråk. Det er derfor det er så viktig å lære seg å tolke signalene andre sender, samtidig som man er bevist på eget kroppsspråk.

Kroppsspråk viser til ikke-verbal kommunikasjon som ansikts uttrykk, kroppens bevegelser, holdning og bevegelse med hender, armer, føtter, hender, fingre, øyne og hode. 

Lærer du deg å tolke kundenes kroppsspråk kan du enkelt avgjøre om de er interessert eller ikke gjennom å fange opp ørsmå fakter i deres kroppsspråk.

Når det gjelder ditt eget kroppsspråk er det viktig at du er bevist hvordan du bruker det av følgende årsaker:

  • Du kan virke mer selvsikker
  • Du flytter fokuset fra deg til det du sier
  • Du blir tydeligere når du kommuniserer med andre
  • Du unngår at andre henger seg opp i dine små særheter
  • Du fanger lettere publikum når du skal fremføre eller si noe

Mesteparten av hva vi sier via vårt kroppsspråk skjer ubevisst uten at vi selv er klar over det. Her har den indre innstillingen/holdningen (empati) til motparten og håndteringen av egne følelser stor betydning.

Autonome kroppsfunksjoner som svette, pupillestørrelse og puls kan ikke styres bevisst. Motparten kan se dem, og man føler dem selv, men man kan ikke påvirke dem. Hvis to mennesker forstår og liker hverandre, så tilpasser de tonefall, fakter, mimikk og hode- og kroppsholdning etter hverandre under en samtale. Det kallas ”pacing”. Øvede kommunikatorer kan lese fra ansikt, fakter og attityder. Man kan lære seg og øve på å bruke kroppsspråket bevisst.

Fokusert bruk av fakter og mimikk, særlig rundt øynene og munnen, kan utøve sterk påvirkning på motparten. Tenk på smilet når man hilser på noen. Det uttrykker glede, gjør det lettere å oppnå kontakt og kan hjelpe til med å gjøre kritiske situasjoner mindre spente. I tillegg kommer den effekten som smilet har på ens egen innstilling. Vår egen innstilling påvirkes av vår mimikk og våre fakter. Derfor skal vi ikke glemme å smile når vi løfter telefonrøret.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss