Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)?

Verbal kommunikasjon omfatter alt vi kan kommunisere med bruk av tale- og skriftspråket. All kommunikasjon som ikke er verbal kaller vi for ikke-verbal kommunikasjon eller kroppsspråk. Kroppsspråk viser med andre ord til ikke-verbal kommunikasjon som ansiktsuttrykk, hode- og kroppsbevegelser, fakter, handlinger o.l. Slik ikke-verbal kommunikasjon kan deles inn i to typer signaler:

 • Signaler (meldinger) produsert av kroppen
 • Signaler (meldinger) produsert av omgivelsene (miljø)

Judee K. Burgoon klassifiserer den ikke-verbale kommunikasjonen som vi delvis kan manipulere og dermed bruke intensjonelt i følgende kategorier:

 • Kroppsbevegelser, gester, ansiktsuttrykk (inkl. blikk) og kroppsholdning
 • Paraspråk som trykk, tonehøyde, volum, tempo og pauser
 • Fysisk utseende – klær, hår og sminkeBerøring
 • Romforhold, fysisk tilstand
 • Tidsbruk som punktlighet, ventetid og samværstid
 • Symbolske elementer som formidler budskap

Hvilken funksjon har ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)?

De viktigste funksjonene til ikke-verbal kommunikasjon er i følge Wikipedia:

 • Å erstatte verbal tale i situasjoner hvor vi for eksempel ikke tør eller kan si hva vi mener direkte.
 • Å være et positivt komplement og støtte til verbal tale for eksempel smile når vi roser.
 • Å uttrykke konflikt med verbale tale igjennom dobbelt budskap, f.eks. si noe annet enn man kroppslig uttrykker
 • Å regulere verbal tale, for eksempel signaler ved turtaking
 • Å definere viktige, sosiale forhold mellom deltakere, for eksempel status, makt og nærhet via selvprestasjon og reaksjon på andre

Det verbale språket og ikke-verbal kommunikasjon utvikler seg parallelt. De er separate kommunikasjonsformer, men er også innvevd i hverandre.

Kroppsspråket

Hvorfor er det viktig å lære seg å tolke og være bevist sitt eget kroppsspråk?

Kommunikasjonsforskere har kommet frem til at det verbale språket kun kommuniserer 1/3-del av det hva folk oppfatter. 2/3-deler av det folk oppfatter i løpet av en samtale kommer fra kroppsspråket. Det hjelper derfor lite å si de rette tingene, hvis kroppsspråket sier noe annet. Feil bruk av kroppsspråket kan ødelegge enhver kommunikasjonsprosess før det engang har kommet i gang. Det er derfor det er så viktig å lære seg å tolke signalene andre sender, samtidig som vi er bevist vårt eget kroppsspråk.

 

Lærer du deg å tolke folks kroppsspråk kan du enkelt avgjøre om de er interessert eller ikke gjennom å fange opp ørsmå fakter i deres kroppsspråk.

Når det gjelder ditt eget kroppsspråk er det viktig at du er bevist hvordan du bruker det av følgende årsaker:

 • Du kan virke mer selvsikker
 • Du flytter fokuset fra deg til det du sier
 • Du blir tydeligere når du kommuniserer med andre
 • Du unngår at andre henger seg opp i dine små særheter
 • Du fanger lettere publikum når du skal fremføre eller si noe

Mesteparten av hva vi sier via vårt kroppsspråk skjer ubevisst uten at vi selv er klar over det. Her har vår indre innstillingen/holdningen (empati) til motparten og håndteringen av egne følelser stor betydning for hvordan vi bruker kroppsspråket.

Kroppsspråk er kulturbestemt

Et problem med all ikke-verbal kommunikasjon er at mesteparten av kroppsspråket er kulturbestemt. Å nikke betyr “Ja” i Norge, men “Nei” i andre kulturer. Vi må derfor kjenne kulturen hvor dette kroppsspråket brukes i for å kunne tolke betydningen av denne ikke-verbale kommunikasjonen.

Dobbelkommunikasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss