Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler om Kroppspråk

    Denne artikkelen er del 25 av 29 artikler om Møteledelse

    Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler om Samtaler og personlig kommunikasjon

Kroppsspråk (eller ikke-verbal kommunikasjon) er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.

Forskning viser at språket (ordene vi sier) kun utgjør rundt 30% av det vi kommuniserer. 70% av det vi sier når vi prater med andre kommer fra vårt kroppsspråk. Det er derfor det er så viktig å lære seg å tolke signalene andre sender, samtidig som man er bevist på eget kroppsspråk.

Kroppsspråk viser til ikke-verbal kommunikasjon som ansikts uttrykk, kroppens bevegelser, holdning og bevegelse med hender, armer, føtter, hender, fingre, øyne og hode. 

Lærer du deg å tolke kundenes kroppsspråk kan du enkelt avgjøre om de er interessert eller ikke gjennom å fange opp ørsmå fakter i deres kroppsspråk.

Når det gjelder ditt eget kroppsspråk er det viktig at du er bevist hvordan du bruker det av følgende årsaker:

 • Du kan virke mer selvsikker
 • Du flytter fokuset fra deg til det du sier
 • Du blir tydeligere når du kommuniserer med andre
 • Du unngår at andre henger seg opp i dine små særheter
 • Du fanger lettere publikum når du skal fremføre eller si noe

Mesteparten av hva vi sier via vårt kroppsspråk skjer ubevisst uten at vi selv er klar over det. Her har den indre innstillingen/holdningen (empati) til motparten og håndteringen av egne følelser stor betydning.

Autonome kroppsfunksjoner som svette, pupillestørrelse og puls kan ikke styres bevisst. Motparten kan se dem, og man føler dem selv, men man kan ikke påvirke dem. Hvis to mennesker forstår og liker hverandre, så tilpasser de tonefall, fakter, mimikk og hode- og kroppsholdning etter hverandre under en samtale. Det kallas ”pacing”. Øvede kommunikatorer kan lese fra ansikt, fakter og attityder. Man kan lære seg og øve på å bruke kroppsspråket bevisst.

Fokusert bruk av fakter og mimikk, særlig rundt øynene og munnen, kan utøve sterk påvirkning på motparten. Tenk på smilet når man hilser på noen. Det uttrykker glede, gjør det lettere å oppnå kontakt og kan hjelpe til med å gjøre kritiske situasjoner mindre spente. I tillegg kommer den effekten som smilet har på ens egen innstilling. Vår egen innstilling påvirkes av vår mimikk og våre fakter. Derfor skal vi ikke glemme å smile når vi løfter telefonrøret.

Et annet eksempel er et selvbevisst håndtrykk når man hilser, en rak holdning, et pokerfjes og den lukten man utsondrer.

Som du sikkert allerede har skjønt så kan du lett lære deg å fange opp følelseslivet til den du prater med ved å lære deg å tolke kroppsspråket korrekt.

Når det er sagt er det også fullt mulig å trene seg opp til å bruke kroppsspråket sitt bevisst til å manipulere eget følelsesuttrykk, slik at man ikke røper hvilke følelser man egentlig sitter inne med.

Normalt bruker vi kroppsspråket til å bekrefte eller avkrefte et budskap fra den vi prater med. Som oftest er det samsvar mellom det vi sier verbalt og det vi uttrykker ikke-verbalt via kroppsspråket, slik at kroppspråket understreker det du nettopp sa. Imidlertid kan også kroppsspråket si noe helt annet enn ordene. Dette oppfattes ofte som forvirrende og betegnes ofte som diskrepans (uoverensstemmelse).

En vanlig oppfatning har vært at når ordene og kroppsspråket ikke henger sammen kan dette være et tegn på at senderen lyver eller mer eller mindre bevisst prøver å skjule noe, men dette kan også indikere usikkerhet eller bevisst manipulering. Uoverensstemmelse mellom ord og handling betegnes for øvrig ofte som dobbeltmoral.

Kroppsspråket har dermed stor betydning og innvirkning på hva som blir sagt ved at kroppsspråket forteller motparten hva du egentlig sier.

Ord og tonen i stemmen skal være i harmoni med kroppspråket. Disse tre tingene må stemme overens for å få en meningsfylt ikke-verbal tale.

Når disse tre elementene i ansikt-til -ansikt kommunikasjon støtter hverandre vil kroppspråket formidle mesteparten av meldingen.


Emosjonsuttrykk gjennom kroppen

I psykologi er en vanlig antakelse at kroppspråket blant annet kan brukes til å vise grunnemosjoner. Grunnemosjoner brukes i forskningen på små barn som ikke har utviklet et eget talespråk ennå, slik at man likevel kan få et slags innblikk i barnas livsverden. Ifølge Izard er de sju grunnemsjonene som skal være universelle på tvers av kulturelle forskjeller og vise seg tidlig i spedbarnsalderen som følger:

 • Interesse (øyebrynene ned, følge med øynene, betrakte, lytte)
 • Glede, fryd (smil, leppene opp og ut, smilende øyne med eventuelt buete rynker)
 • Sorg (buete øyebryn, munnen ned, tårer, rytmisk gråt)
 • Sinne (rynkede øyebryn, kjeven sammen, smale øyne, rødt ansikt)
 • Avsky (snerring, overleppen opp)
 • Frykt (øynene stivnet åpne, blek, kald, ansiktsskjelving, håret rett opp fra hodet).

Å lese kroppsspråket er ekstremt vanskelig

Uansett, det å lese ikke-verbale signaler er vanskelig fordi kroppspråk kan ha flere betydninger. For eksempel krysning av armer eller ben kan bety at en person er kald, avslappet eller at dette er en komfortabel stilling for dem. Dessuten er det viktig å huske på at kroppspråket ikke har samme betydning i alle kulturer.

Så disse observasjonene bør kun brukes som veiledning for endring av din personlige utvikling. Når man skal lære seg til å kommunisere bedre på et ikke-verbalt nivå må man først sette seg inn i hva som er skikk og bruk og akseptabelt i samfunnet, slik at man vet hva man må justere på og hvor mye.

Under finner du en huskeliste som skal hjelpe deg med å forstå og tolke folks kroppsspråk på korrekt måte:

 • Husk at hver person har sin egen unike kroppsspråk kalt baseline atferd. Vær spesielt oppmerksom på endringer i kroppsspråk i stedet for kroppsspråk selv.
 • Se din egen kroppsspråk, se hva meldingen du gir av.
 • For noen mennesker er det bare vanskelig å se folk i øynene under en diskusjon på grunn av sjenanse. Ikke umiddelbart ta det personlig.
 • Se på ansiktet – det er det området som forteller mest. Folk har f.eks. en tendens til å avgi en rask ufrivillig og noen ganger underbevisst rykk når det skjer noe som irriterer, begeistrer, eller morer dem.
 • Ikke dømme en person utelukkende av deres kroppsspråk. Vurder helheten – kroppsspråket og ordene som blir sagt.
 • Ta personens kultur og tro i betraktning.
 • Alltid vurdere at en persons kroppsspråk kan bli påvirket av en medisinsk tilstand.

Under finner du flere artikler som går nærmere inn på hvordan du skal tolke folks kroppsspråk og hva de ulike signalene betyr:

Kilder:

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Kroppsspråk
 • http://wka.beriger.com/hvordan-lese-kroppssprak
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kroppspråk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Kvinner og menns kroppsspråk >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kroppsspråk
 • Kvinner og menns kroppsspråk
 • Kroppsspråk og kulturelle forskjeller
 • Lese ansiktsuttrykk
 • Tolk kroppsbevegelser
 • Tolke hånd og armbevegelser
 • Kroppsspråk og føtter
 • Tolke gangen
 • Speiling
 • Lyver du?
 • Bruk kroppsspråket til å øke din selvtillit og endre andres oppfattelse av deg
 • Du leser nå artikkelserien: Møteledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Språklige virkemidlerArgumentasjon og argumentasjonsteori >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Møteledelse
 • Formelt og uformelt møte
 • Møteroller (rollebesetningen på et møte)
 • Møtemotivasjon
 • Unødvendige møter
 • Møteforløpet
 • Møte som en salgsprosess
 • Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)
 • Møtemålsetning
 • Møteagenda
 • Møteforberedelser
 • Møteinnkallelse
 • Møtestedets atmosfære
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Møteregler, vaner og etikk
 • Hvordan bruke møter for å vinne din sak?
 • Åpningen (førsteinntrykket) avgjør resultatet
 • Møtets muligheter og farer
 • Fellestendenser i gruppehjernen under møter og presentasjoner
 • Begrens risikomomentene ved møtes gruppehjerne
 • Å bruke rollebesetningen i møte
 • Retorikk
 • Stemmebruk i møter
 • Språklige virkemidler
 • Kroppsspråk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Møtereferat
 • Du leser nå artikkelserien: Samtaler og personlig kommunikasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)Samtale >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Personlig kommunikasjon
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)
 • Kroppsspråk
 • Samtale
 • Monolog vs. dialog
 • Debatt
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Retorikk
 • Språklige virkemidler
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Myte
 • Åpningen (førsteinntrykket) avgjør resultatet
 • Behovsanalysen i salg
 • Spørreteknikk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Behandling av innvendinger
 • Avslutningsteknikker i salg