Domene og webhotell fra OnNet.no

t-ford

Vi selger det vi kan produsere

I 1769 tok engelskmannen James Watt patent på en dampmaskin som la grunnlaget for den første industrielle revolusjonen. Dampmaskinene gjorde det mulig å produsere og transportere mer effektivt, og de ble først brukt i gruvene, men etter hvert også i andre typer industri og i tog- og båttransport. Ved hjelp av de nye transportmidlene nådde produsentene ut til folk – og folk ble forbrukere. Fokuset på denne tiden var ikke hva kundene ønsket, men hvilke ideer man selv hadde og hva man selv kunne produsere.

Produksjonsorientert vs. produktorientert markedsføring

Begrepene produksjonsorientert og produktorientert markedsføring brukes om hverandre, men betyr stort sett det samme. Forskjellen kan forklares slik:

  • Produksjonsorientert  markedsføring – ved produksjonsorientert markedsføring er fokuset rettet mot produksjonsprosessen. Den skal være så effektiv og rimelig som mulig, uten at dette går ut over sluttkvaliteten.
  • Produktorientert markedsføring – ved produktorientert markedsføring er fokuset rettet mot selve produktet og ikke hvordan det produseres og distribueres.

Kjennetegn

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.